P Ingolf Christensen

Peter Ingolf Christensen

Lokalhistorisk Cafe har modtaget Ingolf Christensens gamle album med billeder og skitser han har lavet gennem tiden.


Peter Ingolf Christensen var født i 1883 i Herning og døde i 1977 på Plejehjemmet Klokkebjerg. Da han var få år gammel, kom han med forældrene til Skjern, hvor faderen, Troels Christensen, startede en tømrerforretning. Som ung blev Ingolf Christensen udlært tømrer, men byggede i de følgende år endnu mere på sin uddannelse bl.a. ved ophold på Haslev Håndværkerskole.
I 1912 blev Ingolf Christensen gift med Ane Andersen fra Gjellerup. Hun havde siden 1905 virket som lærerinde ved Byskolen. I de første år arbejdede Ingolf Christensen som konstruktør/arkitekt, men i 1918 blev han tilbudt at afløse sagfører Kiær, som havde varetaget stillingen som bestyrer af Ringkøbing Bank i Skjern. Og samtidig med dette arbejde, kunne Ingolf Christensen fortsætte med bl.a. at tegne huse. I 1926 blev han også udpeget til at være konsulent for Bølling Nørre Herreders Provsti ved de årlige tilsyn på herredets kirker og præstegårde. Et hverv han havde i de følgende 40 år. – Endelig var Ingolf Christensen også én af initiativtagerne til oprettelse af Skjern FDF i 1911


Alle Ingolf Christensen notater kan du læse på et nyt faneblad - klik her


Har du supplerende oplysninger, så tryk på "Send en besked" under billederne.

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Østergade 13 set fra Østergade 14
Østergade 14 - 1963 (ca.)
Østergade 14 - 1963 (ca.)
1. Maren Marie Søndergaard, Vardevej 11. – 2. Lise Brandt Nielsen, Parkalle 1. – 3. Ukendt – 4. Berg Jacobsen, Østergade 52. – 5. Ukendt – 6. Grethe Astrup Jørgensen, Skyggehus (Skyggehusvej 4). – 7. Ketty Iversen, Moesgaardhus (Skyggehusvej 2)
Østergade 14 - Boghandler Thomas Thomsen
Østergade 14 - Boghandler Thomas Thomsen
Østergade i snevejr - 1
Østergade i snevejr - 1
Østergade i snevejr - 2
Østergade i snevejr - 2
Adelvej 2 - Brdr. Andreasen
Adelvej 2 - Brdr. Andreasen
Bækkevangen 1 - Mikkel Vraa - P. Ingolf Christensen
Bækkevangen 1 - Mikkel Vraa - P. Ingolf Christensen
Birkvej - Skjern Brogaard
Birkvej - Skjern Brogaard
Birkvej - Skjern Brogaard 1895
Birkvej - Skjern Brogaard 1895
Borris Præstegaard - Ganer Mølle - side 53a
Borris Præstegaard - Ganer Mølle - side 53a
Borris Præstegaard - Ganer Mølle side 53b
Borris Præstegaard - Ganer Mølle side 53b
Borris Præstegaard - P. Ingolf Christensen
Borris Præstegaard - P. Ingolf Christensen
Bredgade - 1
Bredgade - 1
Bredgade - 2
Bredgade - 2
Bredgade - 48, 50, 52, 54 og 58
Bredgade - 48, 50, 52, 54 og 58
Bredgade 17 - Købmand Chr. F. Hansen - P. Ingolf Christensen
Bredgade 17 - Købmand Chr. F. Hansen - P. Ingolf Christensen
Bredgade 19
Bredgade 19
Bredgade 64 - Jens Peder Johansen - P. Ingolf Christensen
Bredgade 64 - Jens Peder Johansen - P. Ingolf Christensen
Egvad Kirke - P. Ingolf Christensen
Egvad Kirke - P. Ingolf Christensen
Ganeraaparken 23 - Kloster - 1934
Ganeraaparken 23 - Kloster - 1934
Ganeraaparken 23 - Kloster - P. Ingolf Christensen
Ganeraaparken 23 - Kloster - P. Ingolf Christensen
Gl. Ringkøbingvej 25 - Ganer Møllegaard - 1965 - P. Ingolf Christensen
Gl. Ringkøbingvej 25 - Ganer Møllegaard - 1965 - P. Ingolf Christensen
Holstebrovej 40 - Hans Husted
Holstebrovej 40 - Hans Husted
Jernbanegade 7 - 1912
Jernbanegade 7 - 1912
Jernbanegade 7 - 1912 - 1
Jernbanegade 7 - 1912 - 1
Kirkebyvej i Stauning
Kirkebyvej i Stauning
Lønborgvej 2 - Ladekjær - 1960
Lønborgvej 2 - Ladekjær - 1960
Laurids Bøers gård - 1962 - P. Ingolf Christensen
Laurids Bøers gård - 1962 - P. Ingolf Christensen
Letagervej 9 - Leding i Dejbjerg - 1962
Letagervej 9 - Leding i Dejbjerg - 1962
Mellemgade - Engahven
Mellemgade - Engahven
Niels Kvembjergs hus i Bjørnemosen
Niels Kvembjergs hus i Bjørnemosen
Nr. Vognbjergvej 3 - Frederiks Olsens gård, 1961
Nr. Vognbjergvej 3 - Frederiks Olsens gård, 1961
Nygaardsvej 2 - Anne Ingolf Christensen og datteren, Estrid
Nygaardsvej 2 - Anne Ingolf Christensen og datteren, Estrid
Nygaardsvej 2 - Bent Ingolf Christensen
Nygaardsvej 2 - Bent Ingolf Christensen
Nygaardsvej 2 - Gerda Christensen - 2½ år gammel
Nygaardsvej 2 - Gerda Christensen - 2½ år gammel
Poppelalle - Vestergade - Fattiggaard
Poppelalle - Vestergade - Fattiggaard
Skjern-borgere foran Hotel Himmelbjerget
Skjern-borgere foran Hotel Himmelbjerget
Skjern - udsigt fra kirketårn - mod nord
Skjern - udsigt fra kirketårn - mod nord
Skjern Brogaard
Skjern Brogaard
Ingolf Christensen skriver i hæftet ”Kirker i Bølling Herred” under dette billede:
Dette billede har jeg tegnet efter et gammelt foto. Jeg tror, det er på museet. Det var et foto, der var i Kiærs gamle sager. Jeg reddede billedet, da sagfører Bennetsen brændte en masse papirer. – Vinduet der står åbent, er den sydligste stue, som stod i forbindelse med Kiærs lejlighed. Da Kiær giftede sig med Hanne Stilling, byggede han to fag til det sydlige parti af stuehuset. Kiær fortalte mig, at han byggede
Skjern Kirke
Skjern Kirke
Ingolf Christensen skriver i hæftet ”Kirker i Bølling Herred” som forklaring til dette billede:
Billedet er fra 1911. Man ser, at noget af skolen er nedrevet, men avlsbygningen i øst står stadig. – Man ser også ligkapellet, der var skænket af Skjern Gamle Håndværkerforening. Det var den gamle håndværkerforening, der anvendte en omstridt kapital til dette formål. Da det nye kapel blev bygget, blev det gamle kapel nedrevet og materialerne anvendt til en hestestald i den gamle præstegaard. Det var
Skjern Kirke august 1915. P. Ing. Christensen st. i midten til ve. For
Skjern Kirke august 1915. P. Ing. Christensen st. i midten til ve. For
Skjern Præstegaard - ca. 1897 - efter hukommelsen
Skjern Præstegaard - ca. 1897 - efter hukommelsen
Stauning - FDF-hytten i Halby - P. Ingolf Christensen
Stauning - FDF-hytten i Halby - P. Ingolf Christensen
Stauningvej 14a - Ganer - Nedbrændte ca. 1970 - P. Ingolf Christensen
Stauningvej 14a - Ganer - Nedbrændte ca. 1970 - P. Ingolf Christensen
Stauningvej 9 - Ganer - P. Ingolf Christensen
Stauningvej 9 - Ganer - P. Ingolf Christensen
Vardevej - 19 - nr. 1
Vardevej - 19 - nr. 1
Vardevej - Kirkeåen
Vardevej - Kirkeåen
Ingolf Christensen skriver som forklaring til billedet i hæftet ”Kirker i Bølling Herred”:
Dette billede er taget efter at det gamle garveri er nedbrændt. ”Mutter Stines Hus” fik lov at stå. – Garveriet nedbrøndte, da jeg var i Vejle – enten 1901 eller 1903. – De hvide pæle til venstre har far (Troels Christensen) sat op for vejvæsenet. Jeg var læredreng, så de er sat op omkring 1898. De er sat op før garveriet brændte.
vardevej 19 - nr. 1
vardevej 19 - nr. 1
Vardevej 19 - nr. 2
Vardevej 19 - nr. 2
Vardevej 19 - nr. 3
Vardevej 19 - nr. 3
Vardevej 19 - Thomas Oldagers hus - P. Ingolf Christensen
Vardevej 19 - Thomas Oldagers hus - P. Ingolf Christensen
Vardevej m. Skjern-nøglen
Vardevej m. Skjern-nøglen
Vendelbo Madsens gård i Hanning - 1963
Vendelbo Madsens gård i Hanning - 1963
Vester Marupvej 8 - Dejbjerg - Stinne og Anne Lyagers gård - P. Ingolf
Vester Marupvej 8 - Dejbjerg - Stinne og Anne Lyagers gård - P. Ingolf
Aanumvej 156 - Aanum Østergaard - P. Ingolf Christensen
Aanumvej 156 - Aanum Østergaard - P. Ingolf Christensen

Klik på billedet for at se det i større format