Bredgade _ulige nr

Bredgade - ulige numre

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Bredgade mod Vardevej

Bredgade mod Vardevej fra 1907 (til højre Vardevej 5 Aalykke)
Huset til højre er Garver Dalgaards
Bredgade mod Vardevej fra 2016

Bredgade 1 - 3

Bredgade 1 - 3 fra ca 1968.
Skjern Motorcompagni Ford
Bredgade 1 - 5 fra 2016

Bredgade 5

Bredgade 5 (til venstre) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Møllers Renseri
Bredgade 5 fra 1949
R. Møllers Renseri (A. Debels efterfølger.
(Annonce i Vestkysten)
Der er en trykfejl i annoncen, der står Bredgade 8 og det skulle være 5.

Bredgade 7

Bredgade 7 fra 1956 (Danmark set fra luften)
Det lave hus i midten
Bredgade 7 (til venstre) fra 2016

Bredgade 9

Bredgade 9 fra 1908.
Skjern Husholdningsskole.
Bredgade 9 blev opført i 1907. Den første ejer var frk. Thomasine Krogh – en datter af lærer Krogh i Faster – og det var muligvis hende, som i en meget kort årrække drev en husholdningsskole i bygningen. I hvert fald nævnes hun ved folketællingen i 1911 som lærerinde ved husholdningsskolen. I 1924 overtog Karl Rasmussen bygningen og drev gennem mange år en margarinefabrik fra Bredgade 9. I 1978 blev bygningen nedrevet til fordel for bedre udkørselsf
Bredgade 9 fra 1910 set fra syd.
Skjern Husholdningsskole og senere margarinefabrik er opført, men så er der frit helt hen til lægeboligen, Villa Alba. Bemærk, at Bredgade endnu ikke er brolagt, hvilket først skete omkring 1915.
Bredgade 9 fra 1917.
Skjern Husholdningsskole.
Bygningen har nu fået tilføjet et ekstra kvistvindue. Bemærk i baggrunden den gamle lægebolig på Aavangen.
Bredgade 9 (til højre) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Skjern Husholdningsskole
Bredgade 9 fra måske 1960
Bredgade 9 (til højre) fra 2016
Lejerbos lejligheder på (Ford grunden)
Bredgade mod Klostervej fra 2016
Da det gamle hus blev revet ned gav det plads til en bredere Klostervej

Bredgade mod Klostervej

Bredgade mod Klostervej fra 2016
Bredgade mod Klostervej fra 2016

Bredgade 11

Bredgade 11 (til venstre) efter 1923.
Matr.nr. 51a, Skjern Bygrunde (tidl. 3cc, Engsig)
Opført 1917 – og fjernet 2018
Udstykket 24-5-1911 fra matr.nr. 3a, Engsig
1911: Skøde – tinglæst 14-9-1911 – fra Andreas J. Hansen til mejeribestyrer Martin Haahr på matr.nr. 3cc, Engsig
1921: Skifteretsattest – tinglæst 4-8-1921 – for Martin Haahrs arvinger, Peder Chr. Haahr, Ebba Marie Haahr og Peder Th. Haahr.
1934: Skifteretsattest – tinglæst 23-4-1934 – for Martin Haahrs enke, Marie Haahr født Iversen på
Bredgade 11 fra 2016
Bredgade 11 fra 2018 set fra havesiden
Bredgade 11 fra 2018 set fra havesiden
Bredgade 11 under nedbrydningen 2018
Bredgade 11 fra 2019.
De første lejligheder er under opbygning ned mod banen
Bredgade 11 fra 2019.
De første lejligheder er under opbygning ned mod banen
Bredgade 11 fra september 2019.
De næste lejligheder er under opbygning ud mod Bredgade
Bredgade 11 fra december 2020.
De næste lejligheder er ved at være klar ud mod Bredgade
Bredgade 11 fra januar 2021.
Lejlighederne ud mod Bredgade er klar til indflytning og nye er flyttet ind .
Efter en omtumlet tilværelse og konkurs, har Fimaet Brdr. Lange købt projektet og færdiggjort byggeriet.
Nu er alle 14 lejligheder ændret fra købe til udleje og har fået adresse Bredgade 11. Dermed er husnummer 13 udgået.
Bredgade 11 fra januar 2021.
De to lejlighedsfløje set fra Klostervej
Bredgade 11 fra januar 2021.
De to lejlighedsfløje set fra Klostervej
Bredgade 11 fra januar 2021.
De to lejlighedsfløje set fra Klostervej
Bredgade 11 fra juli 2021 set fra Klostervej

Bredgade 13

Bredgade 13 (i midten) fra efter 1923
Skjern Realskole.
Blev opført i 1917 og startede året efter under navnet Skjern Realskole med realskolebestyrer Johannes Bjerrum som ejer og daglig leder. Skolen eksisterede indtil skolebestyrer Bjerrums død i 1944. Herefter blev bygningen overtaget af KFUM og fungerede bl.a. som pensionat Cirklen gennem de følgende mange år. Omkring 1961 var det Kurt V. Nielsen, der bestyrede og omkring 1970 var det med Else og Lorens Veilegaard og fra 1974 var det Olga og
Bredgade 13 fra 1928.
Personale
Bredgade 13 fra 1935
Skjern Private Realskole
Bredgade 13.
Skjern Private Realskole
Jubilæmsskrift udgivet i 1978
Bredgade 13.
Skjern Private Realskole
Jubilæmsskrift udgivet i 1978
Bredgade 13 fra 1965 - 70.
I 1965 blev KFUM og K medejer af stedet
Bredgade 13 fra 1965 - 70.
I 1965 blev KFUM og K medejer af stedet
Bredgade 13 fra 2016.
1976 overgik stedet til den selvejende institution, Fritidscentret Cirklen.
Solgt marts 2017 sammen med nr 11. Husene skal nedrives i 2018 og der skal opføres boliger
Bredgade 13 fra 2016 set fra bagsiden med tilbygningen, hvor spejderne hørte til.
Bredgade 13 fra 2016 set fra bagsiden med tilbygningen til venstre, hvor spejderne hørte til.
Bredgade 13 fra 2016 bagsiden af bygningen hvor der var en sal i tilbygningen mellem Bredgade 11 og 13.
Bredgade 13 fra 2016 set fra bagsiden med tilbygningen, hvor spejderne hørte til.
Bredgade 13 fra 2016 set fra bagsiden med tilbygningen (fra nordsiden), hvor spejderne hørte til.
Bredgade 13 fra 2018, hvor huset er fjernet.
Nu er der opført 14 lejligheder i en fløj ud mod Bredgade og en fløj ned mod banen.
Bredgade 13 fra 2018, hvor huset er fjernet.
Nu er der opført 14 lejligheder i en fløj ud mod Bredgade og en fløj ned mod banen.

Bredgade 13 B

Bredgade 13 A (til højre for midten) fra efter 1923.
Er opført 1923 af apoteker Vogensen. Her startede Skjern Apotek.
Bredgade 13A fra 2016.
Er opført 1923 af apoteker Vogensen. Her startede Skjern Apotek.

Bredgade 15

Bredgade 15 fra 1910 - 11
Villa Alba – blev opført i 1904 af læge Valdemar Levinsen, som tidligere havde boet på Aavangen.
Senere overtog Læge Rimestad villaen og havde sin lægepraksis her. I 1962'erne, overtog han Bredgade 22 sammen med Fynboe og Jensen. Rimestad blev eneejer I 1972 og flyttede klinikken derover, først alene og senere sammen med Lars Foged. Da Rimestad stoppede blev Gesing kompanon og senere kom Moruidsen til.
Bredgade 15 fra 2016
Villa Alba
Bredgade 15 fra 2017
Villa Alba
Bredgade 15 fra 2017
Villa Alba

Bredgade 15 - 17

Bredgade mellem 15 - 17.
Her bagved var Skjern Ægexport ved Hauskov Bertelsen

Bredgade 17

Bredgade 17 fra 2016.
Her boede Vogn- og Flyttemand Erik Larsen

Bredgade 19 A

Bredgade 19 A fra 2016.
Først fotograf Gudrun Nielsen, så Aage Knak, Finn Ehrenskjold, Kjoleudlejning og nu Bulows begravelsesforretning

Bredgade 19 B

Bredgade 19 B fra 1932
Købmand C. Jensen (C. Jensens Enke)
Købmandsparret Nielsine og Chr. Jensen kom fra Bredgade 83. I 1921 døde Chr. Jensen, hvorefter enken drev forretningen videre under navnet ”C. Jensens Enke”.
Bredgade 19 B fra 1933.
Aktietømmerhandlen før den fatale brand i maj 1945.
Bredgade 19 fra f'ør 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Andreas Hansen
Bredgade 19 fra 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Billede fra branden
Bredgade 19 fra 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Billede fra branden
Bredgade 19 fra 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Billede fra branden
Bredgade 19 fra 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Billede fra branden
Bredgade 19 fra 1945
Skjern Aktietømmerhandel
Billede fra branden
Bredgade 19 B fra 2016.
Bredgade 19 A og 19 B opført efter storbranden i maj 1945.
I venstre side af huset var Barber Tidmann og nu Skjern Låseservice.

Bredgade 19 B fra 2016.
Bredgade 19 A og 19 B opført efter storbranden i maj 1945
Her var Købmand C. Jensens' enke, senere Flygger farvehandel og nu Røde Kors Genbrugsbutik.

Bredgade 21 A

Bredgade 21 før 1945
Foran Skjern Aktietømmerhandel
Søstrene Sofie og Isse Hansen, Molly Dalgaard og Johanne Nielsen
Bredgade_021_før 1933_Skjern Aktietømmerhandel. Fra ve. Mette Tang, Je
Bredgade_021_før 1933_Skjern Aktietømmerhandel. Fra ve. Mette Tang, Je
Bredgade 21 fra før 1933
Skjern Aktietømmerhandel.
Fra venstre Mette Tang, Jens Jessen, Kaja, Kræ Pæjsen (Chr. Pedersen Oldager, død 1933 på Nylandsvej 41)
Bredgade 21 fra efter 1933
Falcks Redningskorps nye station
Billedet er taget i 1933 i forbindelse med at Falck byggede en station i Skjern på lejet grund hos automobilforhandler J.C. Johansen, Bredgade 21.
Tidligere havde man i nogle få år haft et såkaldt sprøjtehus på Markedspladsen – beliggende hvor Kjærs Alle og Nylandsvej støder sammen.
Men før den tid – i hvert fald fra 1914, hvor det kommunale brandberedskab blev etableret, og til 1927, havde man lejet en garage hos landpost Hans Husted p
Bredgade 21 fra ca 1980.
Her var Vestjysk Automobillager med værkstedet nede bagved til venstre og nede bagved til højre var Falck stationen
Bredgade 21 A og 23 fra 2016
På denne grund var Vestjysk Automobillager med Gulf tankstation ud til Bredgade. Senere Netto. Nu Coast
Bredgade fra 2016.
Vejen til Rutebilstationen mellem Bredgade nr. 19 B og 21 A

Bredgade 23

Bredgade 23 fra 1960 - 1970
Olgas Isbar.
I Bredgade 23 var Advokat Dan Weibel, så Olgas Isbar. (havde før drevet Isbar i Bredgade 27, måske indtil 1966, hvor bygningen bliver revet ned)
Olga Rasmussen gift med Christian Rasmussen.
Senere havde Omer farvehandel, så Arnolds Radio og nu skobutikken Skoringen.

Bredgade 23 og 25 fra måske slutningen af 70'erne.
Arnold Radio TV Ringen i både Bredgade nr. 23 og 25.
Senere var det Ivans Radio, inden det blev til Skoringen.
Bredgade 23 og 25 fra 2016
Skoringen

Bredgade 25

Bredgade 25 fra måske 1970.
Arnolds Radio. Havde butik i Bredgade 27 indtil 1966, hvor bygningen blev revet ned.
Bredgade 25 fra måske 1970 - 1980.
Arnolds Radio - TV Ringen i både Bredgade nr. 23 og 25.
Senere var det Ivans Radio, inden det blev til Skoringen.
Bredgade 25 fra 1970.
Arnolds bil med reklamer
Bredgade 25 fra 2016
Skoringen

Bredgade 27

Bredgade 27 fra efter 1932.
Her startede Skjern Brugsforening I 1932 og flyttede senere til Møllegade 2. På billedet er det Johan Holstein med Træsko og Cykelforretning
Bredgade 27 annonce fra 1949 i Vestkysten
Bredgade 27 konvolut fra 1949
Martin Jensen og Arnold Nielsen
Bredgade 27 fra ca. 1955
Arnold Nielsen i døren.
Fra 1947 til 1951 havde Arnold Nielsen og cykelhandler Martin Jensen et kompagniskab (Arnold og Martins cykel og radioservice).
I 1951 flyttede Martin Jensen så hen i Bredgade 46.
Bredgade 27 fra måske 1955
Binne og Arne Sørensen drev Isbar og Conditori.
Den senere ejer – eller lejer af forretningen, skilte konditoriet fra (til venstre) og havde kun isbar.
Bredgade 27 fra midt i 1960'erne
Bredgade 27 - 29 måske midt i 60'erne.
Fra venste Radioforhandler Arnold Nielsen, derefter Farvehandler Døj, Skjold Forsikring, Skjern Isbar (Olgas isbar) og sidst Fotograf Graversen og senere Varde Banks filial.
Bredgade 27 fra 2016.
Da denne bygning blev opført, var der Fagforening måske HK, Forsikringsselskab IF og senere Baltica, Øjemlæge Johnsen, hvidevare og elbutik Brdr. Christiansens Eftf ved Johannes Kjærgaard (slår sig sammen med Niels Jacobsen i 2008 og bygger Skjern Installationsforretning på Jægervej), samt en Dametøjsbutik ved Margit West.
Senere Solcenter, EDB butik og nu i 2020 er bygningen solgt til IM Genbrug, som vil drive Genbrugsbutik i hele stueetagen fra foråret 2021.
Bredgade 27 fra 2021.
Indre Missions Genbrugsbutik i hele underetagen.

Bredgade 29

Bredgade 29 fra 19xx
Fotograf Graversen ovenpå og Modeforetning H. Wittendorff
Bredgade 29 fra ca 1960 - 1965.
Fra venste Radioforhandler Arnold Nielsen, derefter Farvehandler Døj, Skjold Forsikring, Skjern Isbar (Olgas isbar) og sidst Fotograf Graversen og senere Varde Banks filial.
Bredgade 29 fra måske 1960
Fotograf P. Th: Graversen
Bredgade (lige efter nr 29) fra måske 1960.
DSB's læsserampe.
Vognmand Jens Chr. Larsen - til venstre Julius Hansen, Voldgade 21
Bredgade 29 fra 2016
Meldgaards IT butik
Bredgade 29 fra 2017
Indre Missions Genbrugsbutik
Bredgade 29 fra 2017
Meldgaards IT butik
Bredgade 29 fra 2021
Indre Missions Genbrugsbutik i hele underetagen i nr 27 og 29

Bredgade 29 - 43 P-Plads

Bredgade p-plads fra 2016 mellem Bredgade 29 og Bredgade 43 (Fakta).
Bagved til venstre er den nuværende Rutebilstation.

Bredgade 43 - 45

Bredgade 43 - 45 fra 2016.
Har været en del af Skjern Postkontor siden 1987.
I juni 2007 blev den lukket og flyttet til købmandsbutikken Aktiv Super i Bredgade 84, som så i 2009 blev lukket med dags varsel.og der blev lavet en Postbutik først hos Kiwi i Østergade 9 indtil maj 2017 derefter hos Garnnøglen i Jernbanegade. I 2018 flyttededet så til den gamle stationsbygning Bredgade 55 i Arrivas billetkontor. De ville lukke kontoret og derfor flyttede det i 2020 til Super Brugsen Kiosk.
Fakta er nu

Bredgade 47 - 49

Bredgade 49 fra 1956 (Danmark set fra luften).
Tidligere lå "Toldbygningen" på adressen, hvor Vognmand Morten Rahbæk havde sit Vognmandskontor.
På øverste etage havde Skjern Sygekasse til huse.
Damefrisør Tetzchner havde også lokale i bygningen fra måske 1950 og kom fra Jernbanegade 9.
Da hun døde i 1955 overtog Frisørmester Karl Anker Johansen salonen efter at have været ansat. Han boede privat på Nylandsvej 31 sammen med sin kone Irene, der var sygeplejerske.

Ifølge Preben Jørgensen, er beslu
Bredgade 45 - 49 fra 2016
Fakta er nu i hele underetagen og der er Hjemmeplejekontor og lejligheder ovenpå.

Bredgade 51

Bredgade 51 fra 1925
Ringridnings optog gennem Bredgade
Bredgade 51 fra måske 1960.
Shell tankstation.
Skjern Rutebilstation -ventesal og kiosk. Det var Leo Nielsen der bestyrede Shell tanken og kiosken.
Bredgade 51 fra måske 1960.
Shell tankstation.
Skjern Rutebilstation -ventesal og kiosk. Det var Leo Nielsen der bestyrede Shell tanken og kiosken.
Bredgade 51 fra måske 1965.
Shell tankstation.
Skjern Rutebilstation -ventesal og kiosk. Det var Leo Nielsen der bestyrede Shell tanken og kiosken.
Bredgade 51 fra måske 1980.
Shell tankstation.
Skjern Rutebilstation -ventesal og kiosk. Det var Leo Nielsen der bestyrede Shell tanken og kiosken.
Bredgade 51 fra 2016
Restaurant Pakhuset indrette i det tidligere DSB pakhus
Bredgade 51 fra maj 2018
Kulturtagene indvies af Per Arnoldi med tale af Gunner Thorup.
Et projekt på tværs af Skjern Å, der står et lignende tag ved Stationsvej i Tarm
Bredgade 51 fra maj 2018
Kulturtagene indvies af Per Arnoldi med tale af Gunner Thorup.
(dagen var også Per Arnoldi's 77 års fødselsdag)
Et projekt på tværs af Skjern Å, der står et lignende tag ved Stationsvej i Tarm

Bredgade 53

Bredgade 53 fra 2016
Rstaurant Pakhuset åbnede 1. maj i 1998 og blev indrettet i det tidligere DSB pakhus.
Arriva har kontor i den nordlige ende af bygningen.

Bredgade 55

Bredgade 55 fra ca 1907.
Fra baneterrænet
Bredgade 55 fra 1908.
Kongebesøget
Bredgade 55 fra 1941.
Stationsbygningen indeholdt også Jernbanerestaurant ved Pedersen og senere Agnes Søndergaard.
Der var også Stationskiosken ved Søren Knudsen
Bredgade 55 fra 1930 - 1940
Billede er fra Asta Jørgensen
Bredgade 55 fra ca 1950.
Skjern Banegaard
Bredgade 55 fra ca 1956.
Skjern Banegaard
Bredgade 55 fra ca 1960
Skjern Baneggard med storkerede, set mod syd.
Rutebilstation, Shell tank og Toldbygningen
Bredgade_055 Skjern Banegaard
Bredgade_055 Skjern Banegaard
Bredgade 55 fra ca 1960 - 1970
Taxa'er foran Skjern Banegaard.
Vognmand og køreskolelærer Hans Jensen, Nylandsvej 27
Bredgade 55 fra 2016
Skjern Banegaard
Bredgade 55 fra 2016
Skjern Banegaard

Bredgade 57 - 63 Basarbygning

Bredgade 59 - 61 fra ca 1933
Basarbygningen
Efter smøgen om til perronerne - hvor skomager P.N. Madsen drev skotøjsforretning. Næstefter havde Ingeborg Kildegaard frisørsalon og det er sikkert hendes personale, som står foran forretningen.
Bredgade 57 til 63 fra 1960 - 1970
Basarbygningen.
I et træhus til venstre for Basarbygning var der en Kiosk bestyret af Søren Knudsen.
I hjørnebygningen var El installatør Bonde og Co.
Derefter til højre Poul W. Herretøj, der senere blev til Ida Dahls Broderi og Lingeri forretning
Hattemager Inga Hansen blev til Skohandler Hans Pedersen og derefter Skomager P.N. Madsens forretning i Bredgade 59,
mens Asta Jørgensen blev til Strømpehuset ved Johannes Holm. Der var også Ingeborg Kildegaards fri
Bredgade 57 fra måske 1970
Martin N. Bonde Elektriker og Hvidevarer

Bredgade 63 

Bredgade 63 fra 2016.
I den sidste del af Basarbygningen var det
Urmager Laurids Larsens og senere Hans Larsen.
Nu er det om/tilbygget og Andelskassen har hovesæde der

Bredgade 65 

Bredgade 65 fra måske 1980.
Martin N. Bonde og Co
Bredagde 65 fra 2016.
Denne bygning var oprindelig Skjern Sparekasse, indtil den flyttede til den nye bygning Bredgade 36 (på hjørnet af Tinghusvej).
Så var der Elinstallatør Bonde og Co, derefter Røde Kors Genbrugsbutik og sidst Andelskassen.
På 1 sal var det Tandlæge Skerning.

Bredgade 67

Bredgade 67 fra ca 1945
Skjerns Posthus ca 1945 og indtil den flyttede til den nye bygning Bredgade 43-45:
Så blev det til Revisionskontor og Advokatkontor ved Bjarne Bødtker. Nu er det Advokatkontor i hele bygningen.
Bredgade 67 fra 2016
Advokatkontor
Bredgade 67 fra 2016
Advokatkontor
P-plads mellem 67 og 69

Bredgade 69

Bredgade 69 fra 2016
Her var Slagteriudsalg ved Slagter Andersen, nu Pizzaforretning.

Bredgade 71

Bredgade 71 fra 2016
Der var et kaffeforretning ved Elma Damerne og derefter dagbladet Vestkystens kontor ved Redaktør Aksel Søndergaard, nu Solcenter

Bredgade 73 - 75

Bredgade 73 - 75 fra måske 1960
De såkaldte Jernbanehuse
Bredgade 73 - 75 fra 2016
De såkaldte Jernbanehuse, der også har været brugt til Museum ifm. Skjern Aa's historie.

Bredgade 77

Bredgade 77 fra 2016.
Også et DSB hus samt Vandtårnet til de gamle damplokomotiver.

Bredgade 77 A

Bredgade 77 A fra 2016
Har været brugt som Værkstedsbygning af DSB.
Lige til venstre for huset er cykel- og gangtunnel til Amager

Bredgade mod Amager

Bredgade set mod Amager (Poppelalle) fra 2016.
Tidligere overkørsel til Vestergade (Stauning)

Bredgade 81

Bredgade 81 fra 2016
Her bagved var på et tidspunkt Rekordvask og senere Garnforretning

Bredgade 83

Bredgade 83 fra ca 1900.
Opført i 1878 af stenhugger, senere blikkenslagermester Carl Chr. Nielsen.
På et tidspunkt var der blevet indrettet en butik i Bredgade 83 og omkring 1900 lejedes butikken ud til købmandsparret, Nielsine og Chr. Jensen. De flyttede senere til Bredgade 19. Her døde Chr. Jensen i 1921, hvorefter enken drev forretningen videre under navnet ”C. Jensens Enke”.
1911: Købmand Olaf Hauch fra Mulbjerg Mølle i Hover køber Bredgade 83 af blikkenslagermester Carl Nielsen, som heref
Bredgade 83 fra 1932.
Købmand Thorø Petersen foran butikken
Bredgade 83 fra måske 1970.
Købmandsparret Nanna og Jens Jessen
Bredgade 83 fra 2016.
Nu er ejendommen væk og der bygget 6 lejligheder

Bredgade 85

Bredgade 85 fra måske 1970.
Her var Cykelhandler Mikkelsen, derefter Radioforhandler Harry Troelsen og derefter Radio Vest
Bredgade 85 fra 2016.
Butikken er lavet til lejlighed

Bredgade 87

Bredgade 87 th. fra 1932.
Gartnerparret Chr. Sørensen
Bredgade 87 fra ukendt årstal.
Hjemmebager Kirstine Larsen og skomager Madsen
Bredgade 87 fra 2016.
Der i rigtig mange år været Bageri.
Omkring 1920 - var det Hans Peder Ammitzbøll, der en overgang havde bagerforretningen. Der har også været en Bager Moselund og senere Andreasen
I 70'erne var det Bager Andersen.

I Bredagde 87 th har der været Blomsterforretning-
I 30'erne Gartnerparret Christian Sørensen-
I 19?? var det Acasia lige indtil 19??, hvor de flyttede om til Jernbanegade 7.

Bredgade 89

Bredgade 89 fra 2016
Måske på et tidspunkt Fotograf

Bredgade 91

Bredgade 91 fra ukendt årstal.
Skomager Ditlevsens værksted og Arnold Nielsens radioforretning
Bredgade 91 fra 2016.
Her startede Skomager Spang i år ??, inden de flyttede til Møllegade.

Bredgade 93

Bredgade 93 fra 2016

Bredgade 95

Bredgade 95 fra 2016.
"Banehusene"

Bredgade 97

Bredgade 97 fra 2016.
"Banehusene"

Bredgade 99

Bredgade 99 fra 2016.
"Banehusene"

Bredgade 101

Bredgade 101 fra 2016.
"Banehusene"
bredgade_119_143_2016_IMG_0887
bredgade_119_143_2016_IMG_0887
bredgade_145_157_2016_IMG_0888
bredgade_145_157_2016_IMG_0888
bredgade_157_154_ny_holstebrovej_2016_IMG_0891
bredgade_157_154_ny_holstebrovej_2016_IMG_0891
bredgade_157_gl_ringkoebingvej_2016IMG_0890
bredgade_157_gl_ringkoebingvej_2016IMG_0890
bredgade_157_loenborgvej_viadukt_2016_IMG_0889
bredgade_157_loenborgvej_viadukt_2016_IMG_0889
Bredgade_157 Skjern Fjerkraeslagteri
Bredgade_157 Skjern Fjerkraeslagteri
kryds_holstebrovej_gl ringkoebingvej_bredgade_loenborgvej
kryds_holstebrovej_gl ringkoebingvej_bredgade_loenborgvej
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1954_H04122_p_003
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1954_H04122_p_003
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1955_OD01686_014
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1955_OD01686_014
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1957_H09306_001
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra sydoest_1957_H09306_001
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra oest_1961_H10357_002
bredgade_157_fjerkraeslagteri_set fra oest_1961_H10357_002

Bredgade 103 -117

Bredgade 103 - 117 fra 2016
DSB's læseområde
Bredgade 103 - 117 fra 2016
DSB's læseområde
Bredgade 103 - 117 fra 2016
Stampebæk og jernbanespor til Videbæk
Bredgade 103 - 117 fra 2016
Stampebæk og skovområde
Bredgade 103 - 117 fra 2016
Stampebæk skov og bro

Bredgade 119 -157

Bredgade 119 - 143 fra 2016
Nye lejligheder på Fjerkræslagteriet grund
Bredgade 145 - 157 fra 2016
Nye lejligheder på Fjerkræslagteriet grund

Bredgade 157

Bredgade 157 fra 1954. (Danmark set fra luften)
Skjern Fjerkræslagteri
Bredgade 157 fra 1955. (Danmark set fra luften)
Skjern Fjerkræslagteri
Bredgade 157 fra 1957 (Danmark set fra luften)
Skjern Fjerkræslagteri
Bredgade 157 fra 1961. (Danmark set fra luften)
Skjern Fjerkræslagteri.
Er opført i 1936 eller måske først i 1937 under navnet ”A/S Vestjyllands Fjerkræslagteri”. Jorden, hvorpå slagteriet blev opført, havde hidtil været ejet af slagter Anders Andersen, Nygade 5 – svigerfar til slagter Gade Jensen samme sted og var beliggende nord for Stampebæk mellem Bredgade og Ringkøbing-banen. Det var den fremtrædende erhvervsmand fra Esbjerg, ejer af Esbjerg Eksportmarked, Aage E. Dujardin, som startede sla
Bredgade 157 fra 1961. (Danmark set fra luften)
Skjern Fjerkræslagteri
Bredgade 157 fra måske 60'erne
Fra venstre Frede Jensen, Jørgen Jensen, evt. Kesse Hansen eller Hans fra Marup.

Bredgade mod Lønborgvej

Bredgade mod Lønborgevej fra 2016
Viadukten over banen

Bredgade mod Gl. Ringkøbingvej

Bredgade mod Gl. Ringkøbingvej fra 2016

Bredgade mod ny Holstebrovej

Bredgade mod ny Holstebrovej fra 2016