Vardevej

Vardevej

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Vardevej mod Bredgade

Vardevej set mod Bredgade fra 2017
Vardevej set mod Bredgade fra 2017

Vardevej set fra Bredgade

Vardevej set fra Bredgade fra 1910

Vardevej 3

Vardevej 3 fra 2017.

Vardevej 5

Vardevej 5 set mod syd fra 1907.
Garver Dalgaard
Vardevej 5 og 7 ses fra Kirken ca 1910.

Fotografen står med kirken i ryggen - og gavlenden af huset til venstre er Vardevej 10. De to huse på modsatte side af Vardevej er til højre Vardevej 5 (Stenhuggeriets udstilling), mens bygningen til venstre med lidt bindingsværk for oven, er gartner Thomas Oldagers stald m.m. Til venstre for bygningen ses gavlenden af gartnerens drivhus – med en lille fin figur-lignende afslutning på murværket.
De to mænd på billedet er præsten, Søren Andersen samt møll
Vardevej 5 fra 1911. (Postkort)
Bagpå kortet står at Sagfører Jensen i Tarm er død igår og at Elise Mikkelsen har startet en systue her i Kirkebyen
Vardevej 5 fra 2017.

Vardevej 7

Vardevej 7 fra 1910.
Gartner Thomas Oldager, Vardevej 19, hvor han står med et par medarbejdere. Drivhuset er bygget op af staldens sydmur

Vardevej 7 fra 2017.
Opført i 1918 af Kirketjener Peder Korsgaard. Senere boede Vognmand Jakob Agerbo og i 1958 købte Stenhugger Niels Chr. Vendelbjerg huset.
Fra 1979 har sønnen Charles Vendelbjerg drevet Stenhuggerforretningen.
Baghuset til højre hørte oprindelig til Gartner Thomas Oldager (fra Vardevej 19). Det fungerede bl.a. som stald. Se første billede

Vardevej 9

Vardevej 9 fra 2017.
Opført i 1955 af Cementstøber O.K Nielsen (Løven). Senere boede datteren "Tutte" Nielsen her.

Vardevej 11

Vardevej 11 fra 2017.
Opført af Lærer Jens Alfred Søndergaard i 1950.

Vardevej 13

Vardevej 13 fra 2017.
Opført i 1923 af Chr. C. Grene.
Arvingerne Inger og Ruth (Søsterne Grene) sælger til Hotelforpagter Henrik Rysggard i 1963, der i 1967 sælger til Radioforhandler Jens Skræddergaard. Samme år sælger han til Edvard Olesen fra Hemmet.

Vardevej 15

Vardevej 15 fra 2017.
Opført i 1968 af Radioforhandler Jens Skræddergaard på grund udstykket fra Vardevej 13.

Vardevej 17

Vardevej 17 fra 2017.
Huset opført 1937 af Bogtrykker Erik Strandbygaard. I 1947 flyttede Erik Strandbygaard til Skolegade mens den gamle Bogtrykker Jens Strandbygaard flyttede ind her. Han boede i huset indtil 1951, hvor han flyttede til Anlægsvej 1. Herefter blev huset solgt til Sagfører Hans Abildgaard og senere boede Forstander Koppelgaards i huset, indtil de flyttede ind i Vardevej 19.
Vardevej 19 fra ukendt år.
Vardevej 19 med kirkestien (på Vardevej 17), som gik ud til præstegården. På stien står muligvis Thomas Oldager (til højre) og Gustav Johnsen
Kirkestien, var præstens vej fra Præstegaarden til Skjern Kirke (også kaldet Kærlighedsstien). Stien blev nedlagt i 19??.
Vardevej 17 - 19 fra 1922.
Kærlighedsstien til Præstegaarden 1922

Vardevej 19

Vardevej 19 fra 1898.
Mariane og Thomas Oldager med døtrene Anne Marie, Karen og Ester samt en tjenestepige. Til venstre Jens Poller (Marianes far)
Vardevej 19 fra ukendt år.
Thomas Oldager i gartneriet sammen med tre ansatte
Forside af postkort.
Gartner Thomas Oldager brugte dette brevkort som reklame for sin virksomhed
Vardevej 19 ukendt år.
Bagside af postkort.
Gartner Thomas Oldager brugte dette brevkort som reklame for sin virksomhed.
Rimelige priser.
Vardevej 19 fra ukendt år.
Thomas Oldagers reklamekort for planteskolen.
Vardevej 17 - 19 fra ukendt år.
Kirkestien, som gik ud til præstegaarden. På stien står muligvis Thomas Oldager th og Gustav Johnsen tv
Vardevej 17 - 19 Præstegaardsstien / Kærlighedsstien til Præstegaarden fra 1922
Vardevej 19 fra før 1900
ses i baggrunden fra Vardevej 16
Vardevej 19 Thomas Oldagers hus tegnet af P. Ingolf Christensen
Vardevej 19 fra 2017.
Opført i begyndelsen af 1870'erne af Murer Jesper Chr. Jacobsen. På husets sydgavl står 1888, hvilket henviser til det år, hvor den næste ejer Thomas Oldager overtog huset. Han drev en planteskole indtil sin død i 1916. Thomas Oldager fik sin uddannelse hos Hedeselskabets stifter Enrico Dalgas ifm. tilplantning af Dejbjerg Hede. Sammen med gartneriet havde han også lidt landbrug, hvor stalden var den nuværende bagbygning til Vardevej 7.
Gennem mange år boede hans 2 døtre E

I 1875 overtog murermester Jesper Chr. Jacobsen kld. Jesper Stausbjerg en ubebygget grund – nu Vardevej 19. Her opførte han det nuværende hus, som han i 1888 solgte til gartner Thomas Oldager fra Oldagergaard. Han havde allerede fire år forinden købt noget præstegårdsjord, som bl.a. strakte sig fra Vardevej 19 og sydpå. Thomas Oldager, der havde fået sin gartneruddannelse hos Hedeselskabets stifter, Enrico Dalgas, oprettede her en planteskole, og Vardevej 19 blev de følgende godt 100 år familien Oldagers hjem. Thomas Oldager drev en større planteskole med flere ansatte og havde sågar også gartnerelever. Men samtidig drev han også et kransebinderi – med stor hjælp fra sin hustru, Mariane Oldager, og fire døtre.

Thomas Oldager døde allerede i 1916 og de følgende år blev jorden syd for Vardevej 19 solgt fra. I de første år blev parcellerne brugt som kolonihaver, men lidt efter lidt blev der ”sat huse” på.  – Ved Mariane Oldagers død overtog de to ugifte døtre, Ester og Petra Oldager, huset, og efter deres død i henholdsvis 1981 og 1990, overtog Kirsten Kjær Jensen huset.

Vardevej 19 blev i 1991 tildelt bevaringsprisen.


Vardevej 21

Vardevej 21 fra 2017.
Opført i 1939 af Skræddermester H.K. Nielsen med butik i Jernbanegade 6. Herefter ejede Radioforhandler Jens Skræddergaard, Møbelhandler Jens Andersen og Raghild Wilms huset, indtil Bankbestyrer N. Stie Hansen overtog huset.

Vardevej 23

Vardevej 23 fra 2017.
Opført 1959 af Snedker M.K. Madsen (Møbelbutik i Jernbanegade 5). Tidligere havde familien brug grunden som kolonihave. Senere ejedes huset bl.a. af Poul Henrik Winberg, Ane Marie Christensen, Ostehandler Hans Peder Pedersen og Murermester Arthur Jensen.

Vardevej 25

Vardevej 25 fra 2017.
Fra 1917-1965 ejet af J. Jakobsen, hvor grunden var brugt til kolonihave. (måske Politibetjent J. Jakobsen)
Huset opført i 1966 af Konsulent Hans P. Dixen. Senere ejet af bl.a Telegrafist Henning Kousgaard Mikkelsen og Forsikringsinspektør Svend Trøst Jørgensen.

Vardevej 27

Vardevej 27 fra 2017.
Huset opført i 1940 af Vognmand Morten Rahbek

Vardevej 29

Vardevej 29 fra 2017.
Opført i 1940 af Rutebilejer Peder Pedersen (Vejle Peder)

Vardevej 31

Vardevej 31 fra 2017.
Opført i 1953 af Poul Grene

Vardevej 33

Vardevej 33 fra 2017.
Opført i 1949 af Peder Nygaard. Maskinarbejder Kaj Henry Oliver Hesel har boet i huset omkring 1950.
Senere ejet af bl.a. Jens Aage Pedersen (broder til Isenkræmmer Veilegaard), Sigfrid Jensen og Jens Laurids Clemmensen (Langagergaard).

Vardevej 35

Vardevej 35 fra 2017.
Opført 1937 måske før, af Slagteridirektør Aage Emil Dujadin (Skjern Fjerkræslagteri).
Huset ejes senere af bl.a. Grosserer/Købmand Niels Chr. Pedersen og Direktør Th .Balslev Jørgensen

Vardevej mod Præstegaardsvej

Vardevej mod Præstegaardsvej fra 2017

Vardevej 37 A

Vardevej 37 A fra 2017.
Bygget først i 30'erne som banearbejder boliger.

Vardevej 37 B

Vardevej 37 B fra 2017.
Bygget først i 30'erne som banearbejder boliger.

Vardevej 41

Vardevej 41 fra 2017.
Ledvogterhus opført i 1886 ifm. Skjern-Herning banens anlæggelse.

Vardevej ved jernbaneoverskæring mod Skjern Station

Vardevej ved jernbaneoverskæringen på Herningbanen (set ind mod Skjern Station)

Vardevej 43 A-H

Vardevej 43 fra 2017.
Disse bygninger fra 2017, er til beboere med tilknytning til Rosengaarden

Vardevej 45

Vardevej 45 fra måske 1923
Skjern Børnehjem Rosengaarden opført i 1923 til 20 børn og var startet af Valgmenighedspræst L. P. Larsen og fra 1927 ledet og ejet af Forstander Anton Madsen.
Derefter var det ledet af Johannes Koppelgaard og hustruen Ruth ,indtil Ringkøbing Amt og senere Ringkøbing-Skjern kommune overtog det og etablerede Center for social psykiatri i 1986.

Billedet blev brugt i forbindelse med Skjern Valgmenigheds stiftelse den 23. november 1923. Menighedens præst, L.P. Larsen, var
Vardevej 45 fra 2017
Vardevej 47 fra 2017

Vardevej 47 A-L

Vardevej 47 fra ukendt år.
Man ser haveindgangen til bindingsværkshuset ved Rosengården
Vardevej 47 A-Lfra 2017
Beboerhuse bygget ca 2006 og hører under Rosengaarden

Vardevej 49 B (Spejderhuset)
Bag Rosengaardens beboerhuse

Vardevej 49 fra 2017.
Spejderhuset
Ligger ned ad grusvejen fra Rosengaarden

Vardevej 51

Vardevej 51 fra 2017

Vardevej 53

Vardevej 53 fra 2017

Vardevej 55

Vardevej 55 fra 2017

Vardevej 57

Vardevej 57 fra 2017

Vardevej 61

Vardevej 61 fra 2017

Vardevej 63

Vardevej 63 fra 2017

Vardevej 65

Vardevej 65 fra 2017

Vardevej 67

Vardevej 67 fra 2017

Vardevej 69

Vardevej 69 fra 2017

Vardevej 71

Vardevej 71 fra 2017

Vardevej 73

Vardevej 73 fra 2017

Vardevej 75

Vardevej 75 fra 2017

Vardevej 77

Vardevej 77 fra 2017

Vardevej 79

Vardevej 79 fra 2017

Vardevej 81

Vardevej 81 fra 2017

Vardevej 83

Vardevej 83 fra 2017

Vardevej 85

Vardevej 85 fra 2017

Vardevej mod Birkvej

Vardevej mod Birkvej fra 2017.
Vejen til Dommergaarden og Papirfabrikken

Vardevej 87

Vardevej 87 fra 1977 (Danmark set fra luften)
Her har været Mercedes.
Vardevej 87 fra 2017
LIDL

Vardevej 89

Vardevej 89 fra 1977 (Danmark set fra luften)
Skjern Boligmontering
Vardevej 89 fra 2017
Skjern Boligmontering
Vardevej 89 fra 2017
Skjern Boligmontering
Vardevej 89 fra 2017
Skjern Boligmontering
med Arrivatoget i baggrunden

Vardevej set fra Skjern Enge

Vardevej set fra syd (Skjern Enge) fra 2017

Vardevej ved Aahvile og Skjern Enge

Vardevej Landevejsbroen ved Aahvile ukendt årstal
Vardevej ved broen syd for Aahvile, hvor man kan se vartegnet Skjern Nøglen

Vardevej 114 - 118 

Vardevej 116 fra 1919 (Post-julekort).
I 1915 købte Thomas Jensen fra Rindum et stykke jord af Niels Dal fra gården Dal i Øster Skjern og byggede her på kanten til Skjern Engene en flot villa, som han kaldte Aahvile. Thomas Jensen drev i de følgende år et pensionat samt en sommerrestaurant. Endvidere var Thomas Jensen også kendt for at være "klog mand", som kunne helbrede forskellige lidelser. I slutningen af 1920-erne ejedes Aahvile af cirkusfamilien Mundeling, som brugte stedet specielt i vin
Vardevej 116 fra ca 1946.
Thomas Jensen (født 1874 i Rindum og død 1951 i Gimsing ved Struer) fotograferet ca. 1946.
Thomas Jensen var såkaldt ”klog mand” og havde ifølge en artikel i Skjern Dagblad den 5. november 1918 en omfattende virksomhed.
På et tidspunkt var han sågar i kompagniskab med lægen, Chr. Faurbye (født 1868 i Lem) og parret var på det tidspunkt kommet i amtslægens søgelys.
Samarbejdet ophørte året efter og i 1922 forlod Thomas Jensen Skjern. – Thomas Jensen og Chr. Faurbye har
Vardevej 116 fra 1956 (Danmark set fra luften)
Kiosk ved Aahvile - ukendt årstal
Vardevej 116 fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 114 fra 2017.
Vardevej 114 fra 2017.

Vardevej 112

Vardevej 112 fra 2017

Vardevej 108 (og 110)

Vardevej 108 fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 108 fra 2017
Vardevej 110 (haven til 108) fra 2017

Vardevej 106

Vardevej 106 fra 2017

Vardevej 104

Vardevej 104 (til højre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 104 fra 2017

Vardevej 102

Vardevej 102 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften
Vardevej 102 fra 2017

Vardevej 100

Vardevej 100 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 100 fra 2017

Vardevej 98

Vardevej 98 fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 98 fra 2017

Vardevej mod Brinkvej

Vardevej mod Brinkvej fra 2017

Vardevej 96

Vardevej 96 (til højre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 96 fra 2017

Vardevej 94

Vardevej 94 fra 2017
Vardevej 94 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)

Vardevej 92

Vardevej 92 (nr to fra venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 92 fra 2017

Vardevej 90

Vardevej 90 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 90 fra 2017

Vardevej 86

Vardevej 86 fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 86 fra 2017

Vardevej 84

Vardevej 84 (til højre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 84 fra 2017

Vardevej 82

Vardevej 82 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 82 fra 2017

Vardevej 80

Vardevej 80 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 80 fra 2017

Vardevej 78

Vardevej 78 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 78 fra ukendt år.
Bentes Salon
Vardevej 78 fra 2017

Vardevej 76

Vardevej 76 (til venstre lidt tilbage fra vejen) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 76 fra 2017

Vardevej 74

Vardevej 74 (helt til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 74 fra 2017

Vardevej 72

Vardevej 72 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 72 fra 2017

Vardevej 70

Vardevej 70 fra 2017

Vardevej 68

Vardevej 68 fra 2017

Vardevej 66

Vardevej 66 fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 66 fra 2017

Vardevej 64

Vardevej 64 fra 2017

Vardevej 62

Vardevej 62 (til højre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 62 fra 2017

Vardevej 60

Vardevej 60 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 60 fra 2017

Vardevej 58

Vardevej 58 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 58 fra 2017

Vardevej mod Birkalle

Vardevej mod Birkalle fra 2017

Vardevej 56

Vardevej 56 fra 2017

Vardevej 54

Vardevej 54 fra 2017

Vardevej 52

Vardevej 52 fra 2017

Vardevej 50

Vardevej 50 (i midten - højre side) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 50 fra 2017

Vardevej 48

Vardevej 48 (i midten - i venstre side) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 48 fra 2017

Vardevej 46

Vardevej 46 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 46 fra 2017

Vardevej 44

Vardevej 44 (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 44 fra 2017

Vardevej jernbanen mod Herning

Vardevej fra 2017
Ved jernbaneoverskræring mod Herning

Vardevej 42

Vardevej 42 (til højre) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Vardevej 42 (helt til højre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 42 fra 2017

Vardevej 40

Vardevej 40 (i midten) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Vardevej 40 (i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 40 fra 2017

Vardevej 38 A

Vardevej 38 A (lidt til venstre, bag ESSO tankstationen) fra 1956 (Danmark set fra luften)
vardevej_040_LUFT_1960
vardevej_040_LUFT_1960
Vardevej 38 A (til venstre) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 38 A (huset i midten) fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 38 A fra 2017

Vardevej 38

Vardevej 38 (ESSO tankstationen til venstre) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Vardevej 38 og 38 A fra 1960 (Danmark set fra luften)
Vardevej 38 fra 2017
Vardevej 38 og 38 A fra 2017
Vardevej 38 ca 1958 Hans Frahm. Commer Cob
Vardevej 38 ca 1958 Hans Frahm. Hilmann Minx.

Vardevej mod Skovlykken / (Skovbrynet)

Vardevej mod Skovlykken (Skovbrynet) fra 2017

Vardevej 34

Vardevej 34 ukendt årstal.
Skjern Elektro
Vardevej 34 fra 2017
Skjern Elektro
Vardevej 34 fra 2017.
Skjern Elektro

Vardevej 32

Vardevej 32 fra 2017

Vardevej 28

Vardevej 28 fra 2017

Vardevej 26

Vardevej 26 fra 2017

Vardevej 22

Vardevej 22 fra 2017

Vardevej 20

Vardevej 20 fra 2017

Vardevej 16

Vardevej 16 fra ca 1900
Vardevej 16 set fra bagsiden måske før 1900.
Vardevej 19 ses i baggrunden
Vardevej 16 fra ca 1960-65
Her bor Susanne Sperligs farfar og farmor.
Vardevej 16 fra 2017

Vardevej 14 og 14 A

Vardevej 14 fra efter 1922
Vardevej / Aanumvej fra 1928 - 1933 (Danmark set fra luften)
Vardevej 14 og 14 A fra 2017

Vardevej mod Aanumvej

Vardevej / Aanumvej fra 1928 - 1933 (Danmark set fra luften)
Vardevej mod Aanumvej fra 2017
Vardevej / Aanumvej mod SkjernKirke fra 2017

Vardevej 10

Vardevej / Aanumvej / Skjern Kirke fra 1928 - 1933 (Danmark set fra luften)
Vardevej 10 fra august 1915
Skjern Kirke
Tilbygning P. Ingolf Christensen stående i midten til venstre. Foran evt. arkitekt Lemche.
Vardevej 10 fra 2017.
Skjern Kirke

Vardevej 8

Vardevej 8 fra 2017

Vardevej 6 A

Vardevej 6 A fra 2017

Vardevej 6

Vardevej 6 fra måske 70-erne.
Købmand Jakobsen
Vardevej 6 fra 2017

Vardevej 4

Vardevej 4 fra 2017

Vardevej 2

Vardevej 2 fra 2017

Vardevej mod Bredgade

Vardevej mod Bredgade fra 2017