Chr Hansensvej

Chr. Hansensvej

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Chr. Hansensvej set fra Poppelalle

Chr. Hansensvej fra 2018. Set fra Poppelalle

Chr. Hansnesvej set mod Poppelalle

Chr. Hansensvej fra 2018. Set mod Poppelalle

Chr. Hansensvej 4

Chr. Hansensvej fra ca 1955.
Da huset blev opført i 1927 hed det Chr. Hansensvej 2, men af uforklarlige grunde blev nummeret ændret omkring 1935 til Chr. Hansensvej 4.

Ejerne indtil ca. 1960 er følgende:
- 1926: Møller Jens Peder Kamp
- 1931: Slagteriarbejder Jens Peder Frandsen
- 1940: Skrædder – senere renseriejer Rasmus Møller
- 1945: Renseriejer Jens Debel
- 1946: Fhv. gdr. Chr. Holm
- ?: Charles Nielsen
Chr. Hansensvej 4 fra 2018

Chr. Hansensvej 6

Chr. Hansensvej 6 fra 2018
Chr. Hansensvej 6 fra 2020
Forsiden
Chr. Hansensvej 6 fra 2020
Havesiden

Chr. Hansensvej 8

Chr. Hansensvej 8 fra 2018.

SE TEKST HERUNDER

Matr.nr. 660, Skjern Bygrunde – tidligere matr.nr. 24ce, Hedeby
Huset opført 1934 (iflg. BBR)
1931: Skøde – tinglæst 16-2-1931 – fra P.O. Arreborg til rentier Jens Kastbjerg
1932: Skøde – tinglæst 4-1-1932 – fra Jens Kastbjerg til købmand Thomas Chr. Thomsen
1933: Skøde – tinglæst 11-10-1933 – fra Thomas Chr. Thomsen til Anders Aagaard Pedersen
1946: Skøde – tinglæst 31-7-1946 – fra Anders Aagaard Pedersen til assurandør Kristen Konge
1947: Skøde – tinglæst 27-5-1947 – fra Kristen Konge til maskinfabrikant H.C. Christiansen
1947: Skøde – tinglæst 8-12-1947 – fra H.C. Christiansen til landmand Hans Chr. Hansen
1948: Skøde – tinglæst 19-4-1948 – fra Hans Chr. Hansen til hestehandler Iver Chr. Pedersen kld. Hjulsager
1950: Skøde – tinglæst 10-3-1950 – fra Iver Chr. Pedersen Hjulsager til Lars Peder Hansen
Andre historiske fakta:
1935: Edith og Rasmus Møller, skræddersvend, får datteren, Oda Birgit Møller
1936: Edel og Carl Christiansen får datteren, Inge Marie.
1938: Thomas Chr. Thomsen nævnes i et pantebrev fra 1938 som boende i Havnegade 6 i Esbjerg.
1947-48: Ejeren af Chr. Hansensvej 8 i nogle få måneder omkring årsskiftet 1947-48, var Hans Chr. Hansen, som tidligere havde ejet gården Bjerg i Bølling.
Men Chr. Hansen kunne slet ikke finde sig til rette i byen. Han skulle bl.a. køre hyrevognskørsel, men da han havde holdt på parkeringspladsen ved banegården en tid uden kunder, blev han hurtig træt af det.
Derfor ville han så hurtig som mulig tilbage til Bølling, og da der kort efter kom en gård til salg i Bølling, Moselund, købte han den og flyttede dertil.
1948-1949 (skattebog): mekaniker Hans Frahm, Kristen Konge og købmand Aagaard Pedersen
1949-1950 (skattebog): Købmand Aagaard Pedersen, mekaniker Hans Frahm og hestehandler I.C. Pedersen
1950-1951 (skattebog): købmand Aagaard Pedersen, hestehandler I.C. Pedersen
1952-1953 (skattebog): købmand Aagaard Pedersen, husejer Lars Peder Hansen, maskinarbejder Hans Jørgen Hansen
1954-1955 (skattebog): husejer Lars Peder Hansen (født 21-1-1901), maskinarbejder Hans Jørgen Hansen (født 1-1-1932) , husass. Ruth Irene Hansen (født 4-11-1937)
1954-1955 (skattebog): købmand Anders Aagaard Pedersen (født 28-5-1903) nævnes stadig på Chr. Hansensvej 8, så han har altså solgt huset allerede i 1946 og så i de følgende år boet til leje – samtidig med, at han drev forretningen. Da Anders Aagaard solgte huset i 1946, blev der indskrevet en klausul på ejendommen, hvori det fremgår, at så længe Anders Aagaard driver kolonialhandel i denne del af Skjern – vest for banen – må der ikke drives handel med kolonialvarer, spiritus eller tobaksvarer fra Chr. Hansensvej 8.
1968 (Telefonbog): Vagn Verner Brink. Maskinarbejder. 

Chr. Hansensvej 10

Chr. Hansensvej 10 fra 2018

Chr. Hansensvej 12

Chr. Hansensvej 12 fra 2018.
Dette er nok ikke Skjerns ældste hus, som der før har været skrevet om, men matriklen, hvorpå Chr. Hansensvej 12 ligger, er udstykket fra nabogrunden (Chr. Hansensvej 14) i 1917. Så der gættes på, at 1917 må være året, hvor huset er opført. – Den første ejer – altså i 1917 – en enke ved navn Marie Christensen – får ikke selv gravet en brønd på grunden, men hun betinger sig i skødet, at hun altid skal have adgang til den brønd, som findes på nabogrunden – Chr. Hansen

Chr. Hansensvej 14

Chr. Hansensvej 14 fra 2018

Chr. Hansensvej set fra Kongevej

Chr. Hansesvej fra 2018 set fra Kongevej

Chr. Hansensvej 17

Chr Hansensvej 17 fra 2018

Chr. Hansensvej 15

Chr. Hansensvej 15 fra 2018.
Matr.nr. 646, Skjern Bygrunde – tidligere matr.nr. 24az, Hedeby Udstykket 10-6-1916 fra matr.nr. 24b, Hedeby. Huset Opført 1917 (iflg. BBR). 1916: Skøde – tinglæst 24-8-1916 – fra tømmerhandler Jens Jessen til portør Søren Iversen Sørensen. 1919: Skøde – tinglæst 17-7-1919 – fra Søren I. Sørensen til togfører P. Lyngdal. 1927: Skøde – tinglæst 11-6-1927 – fra P. Lyngdal til lokomotivfyrbøder H. Jensen. 1935: Skøde – tinglæst 16-9-1935 – fra H. Jensen til skrædder Ra

Chr. Hansensvej 13

Chr. Hansensvej 13 fra 1920.
Huset blev opført i 1917 (iflg. BBR) af fiskehandler Chr. Kousgaard og hans kone, Katrine, og de boede i huset til 1923.
Matr.nr. 647, Skjern Bygrunde – tidligere matr.nr. 24aæ. Udstykket 1916 fra matr.nr. 24b, som var ejet af tømmerhandler Jens Jessen.
1916: Fiskehandler Chr. Kousgaard Nielsen
1923: Chr. Homann fra Dejbjerg
1937: Chr. Clausen fra Dejbjerg
1941: Fagforeningsformand Martin Christensen
1956: Anna Gammeljord Larsen
Chr Hansensvej fra 2018

Chr. Hansensvej 11

Chr. Hansensvej 11 fra 2018

Chr. Hansensvej 9

Chr. Hansensvej 9 fra 2018

Chr. Hansensvej 7

Chr. Hansensvej 7 fra 2018

Chr. Hansensvej 5

Chr. Hansensvej 5 fra 2018

Chr. Hansensvej 3

Chr. Hansensvej 3 fra 2018

Chr. Hansensvej 1

Chr. Hansensvej 1 fra 2018