Bredgade _lige nr

Bredgade - lige numre

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Bredgade mod Vardevej

Bredgade set mod syd Vardevej ca 1907.
Huset til højre er Vardevej 5 Aalykke, der tilhørte Garver Dalgaard
Bredgade mod Vardevej fra 2016

Bredgade 2

Bredgade 2 fra 2016

Bredgade 4

Bredgade 4 fra 2016

Bredgade 6

Bredgade 6 fra 2016

Bredgade mod Anlægsvej

Bredgade mod Anlægsvej fra 2016
Før oversvømmelsen i september 2014, havde Aktivitetscentret lokaler lige frem og sammenbygget med plejehjemmet Enghaven.

Bredgade 8

Bredgade 8 fra 2016

Bredgade 10 - 12 (Anlægsvej)

Bredgade (10 - 12) Som tilhører Anlægsvej nr 7, 9, 11 og 13

Bredgade 14

Bredgade 14 fra 2016

Bredgade 16

Bredgade 16 fra 1932 Købmand I.P. Madsen
Bredgade 16 fra 2016

Bredgade 18

Bredgade 18 fra 2016

Bredgade 20

Bredgade 20 fra 2016.
Skjern måske mest forsømte hus og en skændsel for Bredgade

Bredgade mod Skolegade

Bredgade mod Skolegade fra 2016

Bredgade 22

Vardevej 22 til 30 fra ca 1910
Helt til højre ses Bredgade 22
Brredgade 22 fra 1915
Skjern Posthus
Fotograf Chr. M- Pedersen
Bredgade 22 fra 2004.
Blev opført i 1896-97 af postekspeditør, senere postmester, Andreas S. Frost, og var således Skjerns første posthus. I 1915 blev et nyt bygget på Bredgade 40, hvorefter Bredgade 22 i nogle år var ejet af to af Skjerns matadorer, hotelejer Chr. Grønlund og tømrermester Jens Jessen. Fra 1918 til 1962 var huset ejet af DSB, hvorefter Skjern-lægerne Fynboe, Rimestad og Jensen overtog huset. I 1972 blev doktor Rimestad eneejer af Bredgade 22.
Bredgade 22 fra 2016.
Efter lægehuset havde Linda Stampe Kunstbutik med malerier og kunst

Bredgade 24 A

Bredgade 24 A fra 2016.

Bredgade 24 B

Bredgade 24 B fra 2016.
Skjern Skjorte- og Kittelfabrik
Omkring 1935 flyttede Dagmar og Søren Pedersen til Skjern og slog sig ned på Kongevej 14. Dagmar Pedersen var en søster til Peder Larsens kone, Else Marie, i Bredgade 17. Parret havde tidligere drevet en manufakturhandel i Gundesbøl i Aadum, og nu oprettede de en systue på Kongevej. Efter få år flyttede de til Bredgade 26, hvor systuen var i stueetagen, mens de selv boede på første sal. Allerede i 1945 eller 46 flyttede familien, som også

Bredgade 26 - 28

Bredgade 26 fra ca. 1900.
Bredgade set mod syd. Billedet er muligvis taget af købmand Andreas Hansen, Bredgade 17, som var en ivrig amatørfotograf. – Til venstre ses Bredgade 30, som på daværende tidspunkt fungerede som privatbolig og kontor for Skjern Aktietømmerhandel, der var beliggende på modsatte side af vejen. – Næste hus var Bredgade 28, hvor slagter Carl Uhde boede, og det næste hus med kvisten, Bredgade 26, var ejet af portør Jens Rasmussen. På endegavlen af kvisten, kan man se en rekl
Bredgade 26 fra ca 1910 (I midten af billedet).
Til venstre Bredgade 30, som blev opført omkring 1891 og var bolig for forretningsføreren på Skjern Aktietømmerhandel. I 1909 købte tandlæge Thyssen huset, og siden har skiftende tandlæger haft klinik på stedet. De følgende to huse, Bredgade 28 og 26, er begge forsvundet for at give bedre udkørselsforhold fra Søndergade til Bredgade. Bredgade 28 blev revet ned i 1933, hvorefter huset ejer, slagter Kruse, byggede ny forretning på Søndergade 2.
Bredg
Bredgade fra måske 1980
Børnetøj Uldjyden var sidste butik på hjørnet inden huset blev revet ned

Bredgade mod Finderupsvej

Bredgade mod Finderupsvej / Søndergade fra 2016.
Her ser vi Slagterbutikken som først lå helt ud til Bredgade inden den blev bygget lidt hen af Søndergade, så vejen kunne udviddes. Det var først Slagter Kruse, derefter Skovby Holm, så Bennedsen og nu Michael Kirkeby.

Bredgade 30

Bredgade 30 fra ca 1900 (til venstre på billedet).
Bestyrerbolig til Aktietømmerhandlen på den modsatte side af Bredgade
Bredgade 30 fra 1929.
Se desuden Bredgade 28 til højre hvor Slagter Kruse havde butik, inden Søndergade blev gjort bredere.
Bredgade 30 fra 2016.
Man kan se Finderupsvej
Bredgade 30 fra 2016.
Ifølge oplysninger fra Tandlægehusets fotomappe:
Huset blev bygget I 1892, som bestyrerbolig til Aktietømmerhandlen på den modsatte side af Bredgade,
men blev solgt til tandlæge Herluf Thyssen, der indrettede stedet til tandklinik.
Indtil 1968 har huset udover tandklinikken, også været privatbolig.

Følgende har gennem tiderne haft tandklinik:
Herluf Thyssen 1909 - 1924
H. Hallander 1924 - 1927
Erik Jæger 1927 - 1943
Ragna og Frode Hammerskov 1943 - 1980
Kresten Bjørnholt-

Bredgade 32

Bredgade 32 fra 1947 (Danmark set fra luften)
Bredgade 32 fra 2016
Her havde Vagn Lunddorff motorcykler, så var der en Fiat værksted og udstilling, måske var det først en Henning Haugaard og senere Fram, indtil han flyttede om på hjørnet af Fredensgade/Enghavevej. Senere havde Shell en butik bestyret af Bent Vesterager. Bagefter åbnede Allan Jensen en døgnkiosk (måske AB Store), der også blev til Midtbyens kiosk. Den 13. februar 1970 åbnede et stort møntvaskeri med indgang fra Finderupsvej. Der har også været madbutik i venstre side og det

Bredgade 34

Bredgade 34 fra 1908 (Kongebesøget)
Bredgade 34 fra 1908. (Kongebesøget)
Bredgade 34 fra 1933.
Bygningenblev opført i 1884 og indeholdt foruden arrest en også en lejlighed til arrestforvareren, som gennem mange år var den gamle veteran fra 1848, Jens Poller.
Senere var det Georg Tetzschner der varetog stillingen, og da Skjern blev så stor, at der også var brug for en politibetjent, boede denne også i tinghuset.
Bredgade 34 samt til højre nr 32 fra 1950 - 1960
Bredgade 34 fra 2016.
Skjern Tinghus og Politistation og senere Lægehuset både i stueetagen og på 1. sal.

Bredgade mod Tinghusvej

Bredgade / Tinghusvej fra 1936 (Danmark set fra luften)
Bredgade mod Tinghusvej fra 2016

Bredgade 36

Bredgade 36 fra ca 1905.
Først Grønlund Hotel og senere Sparekasse, Unibank og nu Nordea
Bredgade 36 fra ca 1905
Bredgade 36 fra ca 1905
Bredgade 36 fra ca 1906.
Grønlunds Hotel (på et postkort)
I 1906 rejste den dansk-amerikanske journalist Sophus Nebel med tog fra Esbjerg til Holstebro. Ved ankomsten til Skjern skrev han følgende, som senere blev bragt i en artikel i dansker-avisen, Pioneeren: ”Vi var skrupsultne, da vi kom til Skjern, thi skjønt man jo altid kan spise i enhver Ventesal, når Toget holder, - så havde vi holdt os, - til vi kom til Skjern, for Grønlunds Smørebrød er kendt over det ganske Jylland”. – Flotte ord af
Bredgade 36 fra ca 1906.
Grønlunds Hotel
Bagsiden af postkort
Et kort er sendt fra ”Emil” – som vi ikke ved, hvem er, - til en Gerda Buch, Skovvejen 97 i Aarhus i 1906. Men det er ikke det, som er det sjove ved kortet. Det er derimod den beskrivelse, som Emil giver af Grønlunds Hotel, hvor han opholder sig i marts 1906, og hvor han sammenligner hotellet med ”Hotel Royal” i Aarhus. En ikke dårlig sammenligning.
Bredgade 36 fra ca 1909.
Grønlunds Hotel
Et sjældent billede, hvor hotellet er fotograferet ved vintertide godt indhyllet i sne.

Bredgade 36 fra ca 1910.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1910.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1920.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1920.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1920.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1920.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel fra dagligstuen
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel fra dagligstuen
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel fra dagligstuen
Bredgade 36 fra ca 1922.
Grønlunds Hotel fra kontoret
Bredgade 36 fra ca 1930
Ca 1925 -1930
Børstenbinder Hermann Villmsen med hestevogn foran Grønlunds Hotel
Hermann Willmsen var fra Flensborg og var kommet til Skjern i 1908.
Her virkede han som børstenbinder til sin død i 1928 og med sit karakteristiske hundeforspand, som var almindelig brugt i Tyskland på den tid, var han en kendt figur i Skjerns bybillede.
Hermann Willmsen var gift med Abelone Johannesen fra Dejbjerg og sammen havde de datteren, Vilhelmine Antonie Karen – kaldet Minna.
Familien
Bredgade 36 fra ca 1936.
Grønlunds Hotel.
Med Grønlunds Hotel i centrum af billedet får man et godt indtryk af, hvor stort hotellet var. Som nabo ligger mod nord Ringkøbing Bank, Posthuset og biografen. – Nederst i billedet til venstre ses bagsiden af Johan Holsteins cykelforretning (Bredgade 27), hvor også Skjern Brugsforening fra 1932 til 1938 havde til huse. Herefter ses fotograf Graversens atelier, hvor også Hedvig Wittendorf havde hatteforretning. – Øverst i billedet anes fru cigarhandler
Bredgade 36 fra 1960 - 1970
Chr Grønlund.
Chr. Grønlund fra Hee giftede sig i 1883 med mølledatteren fra Albæk Mølle, Karen Pedersen, og drev gennem en årrække bageri i Bredgade 48. I 1899 købte han ejendommen mellem tinghuset og Sagfører Kjærs hus – det senere Ringkøbing Bank – og opførte her et hotel, som skilte sig markant ud fra de bygninger, der ellers fandtes i Skjern omkring århundredskiftet.
Karen Grønlund født Pedersen.
Chr. Grønlund fra Hee giftede sig i 1883 med mølledatteren fra Albæk Mølle, Karen Pedersen, og drev gennem en årrække bageri i Bredgade 48. I 1899 købte han ejendommen mellem tinghuset og Sagfører Kjærs hus – det senere Ringkøbing Bank – og opførte her et hotel, som skilte sig markant ud fra de bygninger, der ellers fandtes i Skjern omkring århundredskiftet.
Bredgade 36 fra 2016
Nordea bank
Bredgade 36 fra 2016
Nordea bank

Bredgade 38

Bredgade 38 fra måske 30'erne
Sagfører Kaptajn Kiærs hus
Bredgade 38 (i midten) fra 1908
Sagfører Kaptajn Kiærs hus.
Ved Kongebesøget
Bredgade 38 ses til venstre for Grønlunds Hotel fra 1936
Bredgade 38 fra 2016
Nordea Bank

Bredgade 40

Bredgade 40 (i midten) fra ca 1905
Bredgade 40 (til højre) fra ca 1928
Skjern Posthus
Bredgade 40 (til højre) fra ca 1933.
Skjern Posthus
Bredgade 40 fra 1914.
Da det opført som Skjerns andet posthus.
Bredgade 40 (ses foroven til højre) fra 1956 (Danmark set fra luften).
I 1941 byggedes der igen posthus, og Bredgade 40 blev solgt til købmand I.P. Madsen, som tidligere havde drevet købmandsforretning i Bredgade 27 eller 29. Han havde dog ikke butik i hele ejendommen, idet der blev indrettet en lille butik i den sydlige ende. Fra 1953 til 1967 drev Agnes Debel en lille forretning - en bijouteri-forretning. I 1962 overtog Ketty og Christen Langbo ejendommen og drev købmandsforretning til 1982.
Bredgade 40 fra 2016.
Brillebutikken Vision ved Per Vilain
Bredgade 40 (Baggården) fra måske 2020
Thiele brillebutik

Bredgade 42

Bredgade 42 (i midten - det stråtægte hus) fra ca 1905
Bredgade 42 måske fra 1918.
Skomager Nielsen - kaldet Gamle Nielsen der arbejdede hos skomager Outzen. Døede 1929 på Fattiggaarden ved Enghavevej. Den lå der, hvor man senere opførte Eksternatskolen.
Bredgade 42 fra 1918.
Først Skomager Outsens hus, så Skjern Palæbio, der også husede starten på Skjern Sparekasse, nu er bygningen en del af Centeret og Imerco har butik forneden.
Bredgade 42 fra ca 1920.
Biograf og Sparekassens kontor.
Da hotelejer Grønlund i 1919 byggede biografbygningen, lejede han samtidig et lokale i stueetagen ud til Skjern Sparekasse.
Her havde den kontor indtil 1922, hvor den flyttede om i Østergade 5 hos sagfører Abildgaard.
Så overtog Ringkøbing Bank lokalet.
Bredgade 42 fra 1925 - 30
Børstenbinder Hermann Villmsen i hundetrukket vogn foran Ringkøbing Banks afdeling ved siden af Skjern Biograf
Hermann Willmsen var fra Flensborg og var kommet til Skjern i 1908.
Her virkede han som børstenbinder til sin død i 1928 og med sit karakteristiske hundeforspand, som var almindelig brugt i Tyskland på den tid, var han en kendt figur i Skjerns bybillede.
Hermann Willmsen var gift med Abelone Johannesen fra Dejbjerg og sammen havde de datteren, Vilhelmine Antoni
Bredgade 42 (lidt til højre) fra måske 1928.
Biografen
Bredgade 42 (lidt til højre) fra måske 1933.
Biografen
Bredgade 42 fra 1933.
Husted har inviteret soldater i Biografen

Bredgade 42 fra 1953.
Skjern Palæbio - Børge Rasmussen i operatørrummet
Bredgade 42 fra 1953.
Skjern Palæbio - Jens Peter (Jesper) Carlsen i operatørrummet
Bredgade 42 fra 1953.
Skjern Palæbio - Verner Husted ejeren af Biografen
Bredgade 42 fra 1953.
Skjern Palæbio - Salen set fra balkonen
Bredgade 42 fra 1953.
Skjern Palæbio - Kristian Farsø i operatørrummet
Bredgade 42 (for oven i midten) fra 1956 (Danmark set fra luften)
Bredgade 42 måske fra 1975 -1980.
Skjern Palæbio
Bredgade 42 fra 2016
Skjern Palæbio blev en del af Skjern Centeret. Biografen flyttede i nye lokaler ovenpå centeret og der blev indrettet en Fakta i de gamle biograflokaler med indgang fra centeret. Senere ændre til en Imerco butik.

Bredgade 44

Bredgade 44 fra måske 1888, hvor huset er opført af Chr. Grønlund og Hans Rahbæk.
Ifølge Søren Nielsen fra Ramsing/kop og Kande – kommer her lidt af historien:
Da han startede som bydreng hos Veilegaards i 1964, var Faartoft første mand. Svend Erik Nørgaard var lige blevet udlært og Hans Bertel Christiansen var startet i lære. – Alfred Jepsen ordnede kontorarbejdet. – På første sal var der to lejligheder, hvor Lilian og Alfred Jepsen boede i den ene, mens Lilians mor, Fru Veilegaard, boede i den
Bredgade 44 fra ca. 1900 Isenkræmmer Laurids Holm
Bredgade 44 (til venstre) fra 1905.
Tugthusudsalget rundt om hjørnet til venstre, foran først Crome og Goldschmidts Udsalg ved M Pedersen, derefter Isenkræmmer Veilegaard
Bredgade 44 (i midten med markiserne slået ud) fra ca 1925
Bredgade 44. Udsalg fra Crome og Goldschmidt i Horsens ved Niels Pedersen
Bredgade_044_Lillian Veilegaard
Bredgade_044_Lillian Veilegaard
Bredgade 44
Lillian Veilegaard
Bredgade 44 fra 1944
50-års Jubilæumsudstilling hos isenkræmmer Veilegaard
Bredgade 44 fra 1944
Christine Veilegaard, Lillian Veilegaard og forretningsfører Laurids Hansen
Bredgade 44 (til venstre) fra 1956
med Toldbygningen i forgrunden
Bredgade 44 fra måske 1967.
Tugthusudsalget rundt om hjørnet til venstre, foran først Crome og Goldschmidts Udsalg ved M Pedersen, Manufakturhandler Herman Jensen, så Isenkræmmer Veilegaard og nu Imerco
Bredgade 44 fra måske 1970.
Binne og Arne Sørensens pølsevogn i begyndelsen af 70-erne. Før 1970 kørte Arne Sørensen hver dag pølsevognen hjem, men omkring 1970 fik han lov at have den holdende permanent og derfor blev den store blå pølsevogn erhvervet.
Bredgade 44 fra 2016.
Efter centeret blev bygget blev der en Imerco butik, med indgang fra centeret

Bredgade 46

Bredgade 46 fra 1900
Ukendt person i forgrunden
Bredgade 46 fra 1900
I baggrunden er Højskolehjemmet.
Til venstre er Bredgade 48 under opførelse
Bredgade 46 fra 1921 Afsløringen af genforeningsstenen den 9. juli 1921
Bredgade 46 fra måske 1950.
Foran på p-pladsen.
Genforeningsstenen
Bredgade 46 fra sidst i 1940'erne.
Annonce i Vestkysten
Cykelhandler, først Knudsen, derefter Niels P. Pedersen måske fra 1946-49 og fra 1951 Martin Jensen på venstre side.
Bredgade 46 fra ca 1967
Foran var Importøren Bang Sloth, Grotte Is "Isbjørnen", Broderiforretning, StjerneRens
Foran på p-pladsen ud mod Bredgade stod Arne Sørensens pølsevogn.
Bredgade 46 fra 2016.
Skjern Centret
Bredgade 46 fra 2016.
Skjern Centret

Bredgade 48

Bredgade 48 fra måske før 1930
Højskoleforeningen. Senere Højskolehjemmet
Bredgade 48 (til højre) fra måske før 1930
Højskoleforeningen. Senere Højskolehjemmet
Bredgade 48 fra ca 1946
Højskolehjemmet, senere Hotel Skjern med Restaurant Stedet og derefter Varde Bank, som nu er Syd Bank
I venstre side var der Bager Sunesen, senere Bager Sørensen, Smørrebrødsforretning, senere Damtøjsforretning, Varde Bank, Restaurant Perlen, så Hotel Skjern og nu også en del af Syd Bank.
Bredgade 48 (til højre) fra måske 1970
Hotel Skjern
Bredgade 48 fra måske 1970
Hotel Skjern
Bredgade 48 (bagsiden) fra 1991
Hotel Skjern
Teaterscenen ryddes ned ifm bygningen af det nye Center
Bredgade 48 fra 2016.
Sydbank

Bredgade 50

Bredgade 50 (i midten) fra før 1930
Bredgade 50 (i midten) fra før 1930
Bredgade 50 fra 1922.
Bygningen var ejet af bager J. Chr. Sunesen, som havde butik i den nordlige ende.
I midten havde sagfører Ejner Mulbjerg kontor, mens Varde Bank havde til huse i den sydlige ende.
Der var også Parfumeri ved Thora Hahne, senere Fru Muldbjerg.
Bredgade 50 fra ukendt årstal
Bager Sunesen til højre og Varde Bank til venstre.
Bredgade 50 fra ca 1970.
Med Shell tankstationen på venstre side samt Rutebilstationen og bagved Bazarbygningen.
På højre side Bredgade 50 med Varde Bank, Sunesens Bageri.
Bredgade 50 fra 2016
Chicken og Burger der senere er blevet til Kylling og Co

Bredgade 52

Bredgade 52 (i midten) fra 1907
Bredgade 52 fra ca 1910
Skjern Skotøjshandel.
I døren står ejeren, sko- og læderhandler Mads. Chr. Madsen.
Senere smykkehandler Karen Jensen og derefter Urmager Myrup, først med Urbutik og senere også med Brillebutik.
I smøgen kunne man komme om til Malermester Niels Ejner Nielsen
Bredgade 52 fra ukendt årstal.
Urmager Ormstrup
Bredgade 52 fra ukendt årstal.
Urmager N. C. Ormstrup og Carl Lauritsen Mode & Manufakturhandel
Bredgade 52 (ca i midten af billedet) fra før 1930
Bredgade 52 (i midten) fra måske 1930
Bredgade 52 fra ca 1970.
På højre side (i midten) Myrup Ure og Guldsmed samt en butik i højre side, som senere blev til Myrup briller.
Bredgade 52 fra 2016.
Brillebutikken Profil Optik

Bredgade 54

Bredgade 54 fra 1907.
Stendevads forretning.
Senere og indtil 1959 Johan Nielsen og derefter fra 1970 forretningen OP (Ove Pedersen, der kom fra Mors). Fra 1976 til 1984 var det Bent Frandsen, så Reintoft og senere overtog Inga og Poul Thomsen butikken og det blev til Mr. Thomsen.
Bredgade 54 (i midten) fra ca 1930
Bredgade 54 fra ca 1950 - 1955.
Johan Nielsen
Bredgade 54 fra 1950 -1955.
(Efter Skjern Banks udvidelse)
Bredgade 54 fra 1960 - 1970.
Johan Nielsens Manufakturforretning
Bredgade 54 (i midten) fra ca 1970
Bredgade 54 fra 2016

Bredgade (56) (Banktorvet)

Bredgade/Banktorvet fra før 1950
Bredgade/Banktorvet fra 1924.
Fiskehandler Chr. Kousgaard. Årstallet 1924 er skrevet på billedet, og det er taget ud for Missionshotellet.
Chr. Kousgaard boede på Chr. Hansensvej 13, da billedet blev taget.
Bredgade/Banktorvet fra 1925 - 1930.
Skjern Rutebilstation, mens den havde til huse på det lille torv ved Missionshotellet, Bredgade 58 og foran Skjern Bank. – Allerede i 1942 var der fra kommunens side planer om at flytte rutebilstationen over på den modsatte side af Bredgade, men det blev først en realitet i 1958.
Banktorvet fra før 1950
Taxaer venter på torvet
Bredgade/Banktorvet fra 1950 'erne
Efter Skjern Banks første udvidelse
Bredgade/Banktorvet fra 1956
Bemærk at 1. sal er udbygget i hele længden.
Bredgade/Banktorvet fra 1956
Bemærk at 1. sal er udbygget i hele længden.
Bredgade/Banktorvet fra 2016.
Efter sidste udvidelse af Skjern Bank
(Bredgade 56) Banktorvet
Den 21. april 2023 blev Gnagsbænk nummer 4 indviet foran Skjern Bank på Banktorvet.
Der var tale ved Per Munch, Helle Stærk samt Natasja og Leif fra FGU, der havde fremstillet bænken.
Hør talerne under FOREDRAG / Andre foredrag
Bredgade - Banktorvet oktober 2023

”Skjernpigen” er en flot bronzeskulptur af Hanne Varming fra 1998, og kom til Skjern i anledningen af Skjern Banks 75-års jubilæumskonkurrence.

"Skjernpigen" er resultatet af en jubilæumskonkurrence udskrevet af Skjern Bank i anledning af bankens 75-års jubilæum i 1981. Man ventede dog med afsløringen af statuen indtil byfornyelsen af centrum: Banegårdspladsen, Banktorvet og Hotel Skjern var færdiggjorte.

Bredgade 58

Bredgade 58 I midten) fra ca 1905
Missionshotellet.
Bemærk "rejsestalden" til højre for hotellet.
Hotellet startedes omkring 1880 af Peder Schmidt og Jens Jensen kaldet Finderup og gik under navnet Engsig Kro. Allerede i 1885 overtog Jens Finderup selv kroen og drev den indtil 1897, hvor han døde. Året efter solgte enken, Kristine Jensen, kroen til Chr. Sørensen fra Tarm (Rahbæks Tivoli) og han solgte den igen i 1905 til John Julius Sørensen fra Lunde. Denne omdøbte kroen, og kaldte den herefter
Bredgade 58 fra 1908
Missionshotellet
Bredgade 58 fra før 1916
Missionshotellet
Bredgade 58 fra efter 1916
Missionshotellet
Bredgade 58 fra ca 1924
Missionshotellet
Bredgade 58 fra 1924
Fiskehandler Chr. Kousgaard. Årstallet 1924 er skrevet på billedet, og det er taget ud for Missionshotellet.
Chr. Kousgaard boede på Chr. Hansensvej 13, da billedet blev taget.
Bredgade 58 fra 1925
Missionshotellet
Bredgade 58 fra 1925 - 1930
Skjern Rutebilstation, mens den havde til huse på det lille torv ved Missionshotellet, Bredgade 58 og foran Skjern Bank. – Allerede i 1942 var der fra kommunens side planer om at flytte rutebilstationen over på den modsatte side af Bredgade, men det blev først en realitet i 1958.
Bredgade 58 fra 1944.
Tyskerne havde hovedkvarter på Missionshotellet
Bredgade 58 (Foran) fra midt i 40*erne
Reklamer for Gasgenerator til bilen
Bredgade 58 fra ca 1960
Missionshotellet.
På gavlen sidder 2 opslagkasser, den til højre er FDF's
Bredgade 58 fra ukendt årstal.
Skjern Missionshotel.
Husflid arrangeret af KFUM
Bredgade 58 fra ukendt årstal.
Alfred Kousgaard (Svinget 20) på violin og Harry Bank (Bredgade 66) ved flyglet - på Missionshotellet
Bredgade 58 fra 1988.
Hotel Vestjyden
Bredgade 58 fra 2016.
Hotellet skifter navn fra Hotel Vestjyden og til Hotel Skjern med restauranten "Stuen til højre" ud mod Banktorvet

Bredgade 60

Bredgade 60 (det høje hus til venstre) fra 1905.
J. Kristensens Bog og Papirhandel
Bredgade 60 (til venstre) fra 1908.
J. Kristensens Bog og Papirhandel
Bredgade 60 (til venstre) måske fra 1908.
J. Kristensens Bog og Papirhandel
Bredgade 60 (i midten) fra før 1916
Bredgade 60 (til venstre) fra ca 1925
Bredgade 60 (til højre) måske fra 1925
Boghandler Jacobsen og senere tøjbutik Next
Bredgade 60 (til venstre) fra måske 1960 eller før.
J. Jacobsens Boghandel
Bredgade 60 fra 2016
Tøjbutikken Next

Bredgade 62

Bredgade 62 (til venstre) fra 1905
Bredgade 62 fra 1908
Kongebesøget
Bredgade 62 (den lave bygning til venstre) fra før 1916.
Chr Mikkelsen
Bredgade 62 (i midten af billedet) efter huset har fået en etage mere på) fra 1924
Chr Mikkelsen
Bredgade 62 (i midten af billedet) efter huset har fået en etage mere på) fra 1924
Chr Mikkelsen
Bredgade 62 (helt til venstre) fra 1925
Chr Mikkelsen
Bredgade 62 fra 2016
Chr Mikkelsen, derefter tøjbutik USA og Tøjexperten. Nu Trendhouse.

Bredgade 64

Bredgade 64 fra ca 1900
Ejendommen blev opført i 1885, efter at en tidligere bygning var brændt ned. Det var snedker Jens Peder Johansen, som opførte de to bygninger, hvor der foruden en beboelseslejlighed også var tre butikker. Men i 1893 solgte Jens Peder Johansen Bredgade 64 til skræddermester Poul Poulsen, som indtil 1917 drev en større skræddervirksomhed med - i perioder - hele fire skræddersvende ansat. Den næste ejer var barber C. Ingesen, som først drev barbersalon, men senere startede e
Bredgade 64 fra ukendt år.
Tegningen er gjort af P. Ingolf Christensen, efter et gammelt fotografi.
Bredgade 64 fra 2016.
Familien Ingesen, som fra 1917 til 1983 ejede hjørneejendommen, Bredgade 64, hvorfra der blev drevet bl.a. barbersalon, herreekviperingsforretning samt hatteforretning.
Til højre i en lille butik, var det Schou Sæbehus Hatteforretning ved fru Mikkelsen.
I selve hjørnebutikken var først Manufakturhandler Tage Ingesen, senere Jørn's Herremagasin, MR ved Poul Thomsen, Mikkel dametøj og nu Cara B dametøj og lingeri

Bredgade mod Østergade

Bredgade mod Østergade fra 1906
Bredgade mod Østergade fra 1907
Oestergade_001__-mod oest_1908
Oestergade_001__-mod oest_1908
Bredgade mod Østergade fra 1908
Bredgade mod Østergade fra ca 1915
Bredgade mod Østergade måske fra 1920
Bredgade mod Østergade fra 1960 - 1970
Bredgade mod Østergade fra ca 1960 - 1970
Bredgade mod Østergade fra 2004
Bredgade mod Østergade fra 2016

Bredgade 66

Bredgade 66 fra 1906
Ifølge Skjern Årbog 1960 side 9.
Manufakturhandler S. Christensen, Harry Bank, Isenkræmmer H. Bach Svendsen, Kop og Kande, Skjern Sport ved John Hansen, Sportsmaster, Sportigan og nu Sport 24 ved Johny Skovby.
Bredgade 66 fra ca 1906.
Manufakturhandler S. Christensen, Harry Bank, Isenkræmmer H. Bach Svendsen, Kop og Kande, Skjern Sport ved John Hansen, Sportsmaster, Sportigan og nu Sport 24 ved Johny Skovby.
Bredgade 66 fra ca 1907
Bredgade 66 fra ca 1907
Bredgade 66 fra ca 1907
Bredgade 66 fra ca 1908
Bredgade 66 fra ca 1910
Bredgade 66 fra ca 1919
Bredgade 66 fra ca 1983
Bredgade 66 fra 2016.
Sport 24

Bredgade 68

Bredgade 68 (i midten) fra 1906
Bredgade 68 (i midten) fra 1907
Bredgade 68 (i midten) fra ca 1907
Bredgade 68 (i midten) fra ca 1910
Bredgade 68 (det lave hus i midten) fra måske 1930. Set fra vandtårnet
Bredgade 68 (lidt til venstre fra midten) fra måske 1960 - 1970
Bredgade 68 fra 2016.
Grønlund Sko og senere en del af Isenkæmmer Bach Svendsens Isenkræmmerbutik og nu Sport 24.

Bredgade 70

Bredgade 70 fra 1894
Mads Christensens guldsmedeforretning og værksted
Bredgade 70 (lige til venstre for det lave hus) fra ca 1907.
Bredgade 70 (lige til venstre for den lave bygning) fra måske 1930.
Set fra vandtårnet
Bredgade 70 fra ca 1965 taget af Aksel Søndergaard (Vestkysten)
Bredgade 70 fra ca 1970.
Urmager Sperlig, Christensens efterfølger, Svend Aage Jensen og sidst Krohn Smykker og Ure
Bredgade 70 fra 2016.
Urmager Sperling, Christensens efterfølger, Svend Aage Jensen og sidst Krohn Smykker og Ure
Bredgade 70 fra 2024 juni
Nu er Fjord Cykler flyttet fra Jernbanegade og ind i butikken sammen med Melgaard IT

Bredgade 72

Bredgade 72 (til højre) fra før 1920.
Isenkræmmer Valdemar Christiansen drev isenkramforretning i Bredgade 72 fra 1886 til 1931. Derefter Ejnar Olesen.
Så kom Mikkelsen og Rønne, T. Mikkelsen Eftf., El inst. Brdr Christiansen og fra 1973 Brdr. Christiansens Eftf ved Johannes Kjærgaard.
Han flyttede forretningen ned i større lokaler på Bredgade 27.
Så kom Faster Andelskasse, Røde Kors genbrugsforretning, Grøntforretningen Skjern Bazar. Nu Hans Pedersens Begravelsesforretning.
På første sal var
Isenkræmmer Valdemar Christiansen med familie fra 1890.
Bredgade set fra Vandtaarnet
Bredgade set fra Vandtaarnet
Bredgade 72 (den 2 etagers bygning fra venstre) fra måske 1930.
Bredgade 72 fra 2001.
Renovering efter Elforretningen ved Johs Kjærgaard er flyttet ned i Bredgade 27.
Bemærk at man kan se facadetekst fra Ejner Olesens forretning med Køkkenudstyr og Isenkram
Bredgade 72 fra 2004
Andelskassen
Bredgade 72 fra 2016
Skjern Bazar
Bredgade 72 fra september 2021.
Hans Pedersens Begravelsesforretning
Bredgade 72 fra 2024 juni
Butikken er delt i 2.
Til højre Houkjær Begravelser og i venstre side Bugges Blomster (selvbetjening) fra Videbæk

Bredgade 74

Bredgade 74 fra før 1920.
I 1914 opførte bagermester Hans Jensen dette flotte hus. Han havde i 1905, sammen med sin kone, Else Marie Mikkelsen, overtaget et lille hjemmebageri efter hendes faster. Hans Jensen var da 25 år og havde hidtil haft pladser på landet. Nu antog han en bagersvend, som kunne lære ham op, og i de følgende år udvikledes Skjern Brødfabrik sig til en stor forretning. I 1930 (skattelisten) hører han til blandt de største skatteydere i Skjern sammen med hotelejer Pedersen og C
Bredgade 74 fra 1918.
Foran Hans Jensens Cafe
Fra venste Cykelhander Johannes Mikkelsen, Kristian Rahbaek, Mikkel Kousgaard og Ejner Dyrsø
Bredgade 74.
Hans Jensen var landmandssøn fra Borris og drev Skjern Brødfabrik fra 1905 og indtil sin død i 1939
Bredgade 74.
Abelone Bank var en søster til tømmerhandler Hans Bank og købte i 1898 bager Morten Sommers ejendom, Bredgade 74.
Her drev hun hjemmebageri indtil 1905, hvor hun giftede sig med kaptajn, Martin Peder Larsen, fra Helsingør.
Efter hans død flyttede Abelone Bank tilbage til Skjern og boede i Nørre Alle 12 til sin død i 1932.

Bredgade 74 (helt til venstre) fra måske 1930
Bredgade 74 fra 2016
Bredgade 74 (bageriet ned langs Nygaardsvej) fra 2016

Bredgade (76) mod Nygaardsvej

Bredgade 76 fra ukendt årstal
Hauchs hus, der blev ryddet ned for at få bedre adgang til Nygaardsvej
Bredgade mod Nygaardsvej 2016

Bredgade 78

Bredgade 78 (til højre i billedet) fra efter 1916.
Købmand J. Bang Nielsen.
Bredgade 78 fra måske 1950 - 1960
Manufaktur Okkels Jensen Konfektion og senere Flügger og nu Nybolig
Bredgade 78 fra 2016.
Nybolig

Bredgade 80

Bredgade 80 (i midten af billedet) fra efter 1916.
Andreas Jensen
Bredgade 80 fra måske 1960 - 1970.
Andreas Jensen Ligkister og Møbelmagasin.
Senere City Kiosken.


Bredgade 80 fra 2016
City Kiosken

Bredgade 82

Bredgade 82 (den høje bygning lidt til venstre for midten) fra 1908
Bredgade 82 (til venstre med markise) fra efter 1916, hvor Bredgade bliver brolagt
Bredgade 82 fra ca 1960.
Først Isenkræmmer Sigsgaard, så H. Bach Svendsen og nu Skjern Dyreklinik.
Bredgade 82 fra 2016.
Skjern Dyreklinik

Bredgade 84

Bredgade 84 fra 1898.
I 1901 gik ejendommens ejere, brødrene Peder og Albert Holbæk, konkurs med deres jernstøberi, og ved den efterfølgende auktion overtog hotelejer, Chr. Grønlund, ejendommen. Han videresolgte den straks til "Enkefru Kristine Jensen" fra Finderupsminde, som overlod den til sønnen, Jens Chr. Finderup Bagger Jensen, der oprettede en kolonialforretning.
Bredgade 84 fra 1908.
I forbindelse med kongebesøget. Nu er det købmand Finderup Bagger Jensen, som driver forretning, - og han har netop købt ejendommen i 1908 af moderen.
Bredgade 84 fra 2016.
Her var Købmand Finderup Bagger Jensen gamle butik. der blev ryddet ned (helt hen til Nørregade). Der blev bygget en hel ny bygning med en stor købmandsforretning som Finderup bestyrede, den havde forskellige navne, inden den lukkede og lokalerne bliver nu brugt til fitness center.

Bredgade 86

Bredgade 86 (til venstre) fra 1898.
Banks Tømmerhandel.
Bredgade 86 (til højre) fra 1908.
Bredgade 86 (i midten) fra måske 1960.
I forbindelse med et optog
Bredgade 86 fra 2016.
Her var Banks Tømmerhandel og der var også en fodplejer Nina Orloff. Tømmerhandlen flyttede ud på Bækgaardsvej og da både 84 og 86 blev ryddet ned i 1980'erne, blev der bygget en ny bygning med købmandbutik i bunden og lejligheder ovenpå.
Da den nye købmandbutik lukkede, blev det omdannet til Fitnesscenter.

Bredgade mod Nørregade

Bredgade mod Nørregade fra 2016

Bredgade 88

Bredgade 88 fra 1908
Bredgade 88 (til venstre) fra 1911
Bredgade 88 før 1929
Hjorth Christensen
Bredgade 88 fra 1929 - 1936
Hugo Holmstoel drev sin jern- og stålforretning fra 1929 til 1935 i Bredgade 88, hvorefter firmaet flyttede til hjørnet af Engtoften og Nylandsvej.
Bredgade 88 fra efter 1936.
Blev i 1936 overtaget af massør Julius Bennedbæk, som drev kurbadeanstalt indtil 1953.

Bredgade 88 fra 2016
Efter Kurbadeanstalten var det cafeteria Cafe Karina og nu Cafe Cormer

Bredgade 90

Bredgade 90 (til venstre tredie sidste hus) fra ca 1911
Bredgade 90 fra 2016

Bredgade 92

Bredgade 92 (til venstre andet sidste hus) fra ca 1911
Bredgade 92 (til højre) fra måske 1980
Bredgade 92 fra 2016

Bredgade 94

Bredgade 94 (sidste hus til venstre) fra ca 1911
Bredgade 94 (til venstre) fra måske 1980
Bredgade 94 fra 2016

Bredgade 96

Bredgade 96 A og B fra 2016.
Det var Købmand Præstegaard, senere blev det til værtshuset Kontorets Bodega

Bredgade 98

Bredgade 98 fra 2016

Bredgade mod Nørrealle

Bredgade mod Nørrealle fra 2016

Bredgade 100

Bredgade 100 (til højre) fra ca 1910.
Her var Skjern Dampsnedkeri
Bredgade 100 fra 2016.
Her var Skjern Dampsnedkeri

Bredgade 102

Bredgade 102 (i midten) fra ca 1910
Bredgade 102 fra 2016

Bredgade 104 og 106

Bredgade 106 (tredie hus mod venstre) fra ca 1910.
Bredgade 104 og 106 fra 2016.
Nummer 104 ligger bagved nr 106

Bredgade 108

Bredgade 108 fra 1905
Lærer og elever fra Skjern Byskole
Bredgade 108 (lidt til venstre for midten) fra ca 1910.
Skjern Byskole
Bredgade 108 fra ca 1908
Bredgade 108 set fra viadukten fra ca 1920
Skjern Byskole.
Viadukten blev fjernet i 1972 og vejen mod Stauning blev flyttet til en ny viadukt længere mod nord til et nyt kryds
Bredgade 108 set fra viadukten fra ca 1970
Skjern Byskole.
Viadukten blev fjernet i 1972 og vejen mod Stauning blev flyttet til en ny viadukt længere mod nord til et nyt kryds
Bredgade 108
Overlærer Lillelund (fulde navn: Fædder Høier Lillelund).
Bredgade 108 fra 1929.
Lillelund var overlærer (egentlig skoleinspektør) ved Byskolen, men døde i 1929, herover er et billede, som er taget i skolegården, inden kisten bliver kørt til kirkegården.
Bredgade 108 fra måske 1949:
Skjern Byskole set fra gården
Bredgade 108 fra 1964.
Skjern Byskole, set fra skolegården.
Bredgade 108 fra 1972, hvor viadukten fjernes og der laves et nyt kryds længere mod nord.
Bredgade 108 fra 2016
Bredgade 108 og 108 B fra 2016
Bredgade 108 B fra 2016
Bredgade 108 fra 2024 set fra Nordvest
Bredgade 108 fra 2024 set fra Sydvest
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen - Toiletbygning
mod Nørreallé
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
set fra Voldgade
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
set fra Voldgade
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
set fra Voldgade
Bredgade 108 fra 2024
Byskolen
set fra Voldgade

Bredgade mod Voldgade

Bredgade mod Voldgade fra 2016.
Huset hører til på Voldgade
Bredgade mod Voldgade fra 2016

Bredgade 118

Bredgade 118 (og Voldgade 1) fra 2016

Bredgade 120

Bredgade 120 fra 2016

Bredgade 122

Bredgade 122 fra 2016

Bredgade 124

Bredgade 124 fra 2016

Bredgade mod Bækkevangen

Bredgade mod Bækkevangen fra 1929.
Bækkevangen 1 var Skjern Offentlige Slagtehus og Svineslagteri
Bredgade mod Bækkevangen fra 2016
Skjern Slagteri mens det ombygges til Aktivitetscenter Skjern.
I højre side lå Skjern Samlestald
Bredgade mod Bækkevangen fra 2016
Skjern Slagteri mens det ombygges til Aktivitetscenter Skjern
Bredgade mod Bækkevangen fra 2016
Bækkevangen 3, der hvor Skjern Samlestald på

Bredgade 130

Bredgade 130 fra 2016
Bredgade 130 fra 2023 juni.
Huset er blevet solgt og ryddet ned, men mon ikke der kommer et nyt hus på grunden

Bredgade 132

Bredgade 132 måske fra 1970 - inden viadukten blev fjernet.
Bredgade 132 fra 2016

Bredgade 132 A

Bredgade 132 A fra 2016
ALDI

Bredgade ved det gamle banespor til Videbæk

Bredgade ved det gamle banespor til Videbæk (hvor det krydser Stampebækken)
Bredgade hvor Stampebækken krydser.

Bredgade 134

Bredgade 134 fra 2016

Bredgade 136

Bredgade 136 fra 2016

Bredgade 138

Bredgade 138 fra 2016

Bredgade 140

Bredgade 140 fra 2016

Bredgade
(den gamle vej mod Holstebro)

Bredgade fra 2016.
Hvor vejen fortsatte mod Holstebro. Denne del blev lukket og vejen mod Holstebro blev flytte hen i det nye lyskryds ifm at den gamle viadukt blev fjernet i 1972.

Bredgade 142

Bredgade 142 fra 2016

Bredgade 144

Bredgade 144 fra 2016

Bredgade 146

Bredgade 146 fra 2016

Bredgade 148

Bredgade 148 fra 2016

Bredgade 150

Bredgade 150 fra 2016

Bredgade 152

Bredgade 152 fra 2016

Bredgade 154

Bredgade 154 (Holstebrovej 12) fra ukendt årstal
Bredgade 154 fra ukendt årstal.
Fra venstre Misse Poulsen, Adolf Hansen, Agnes Fischer, Randers, Laurence Poulsen, Kkhvn., Pouline Hansen.
Bredgade 154 fra 2016
Bredgade 154 fra 2016

Bredgade mod den nye Holstebrovej

Bredgade mod den nye Holstebrovej fra 2016

Det nye lyskryds.
Bredgade - Lønborgvej (viadukt) -
Gl. Ringkøbingvej - Holstebrovej