Skolebilleder

Skolebilleder

Klik på billedet for at se det i større format

Byskolen 1. mellem 1947

 1. Lærer Johannes Bank, Bredgade 96
 2. Niels Peder Pedersen, søn af rutebilejer Peder Pedersen, Vardevej 29.
 3. Børnehjemmet, Rosengaarden på Vardevej
 4. (Frits) Kruse Aakjær, søn af Chr. V. Aakjær, Birkalle 10
 5. Henning Christensen, søn af Karen og Søren Christensen, Nygade 23.
 6. Ukendt
 7. Hans Kofod Jensen, søn af landsretssagfører Kofod Jensen, Østergade 8
 8. Gert Krarup Pedersen, søn af slagteriarbejder Hans Pedersen, Nygade 20.
 9. Grethe Jensen, datter af købmand Carl Jensen, Østergade 17
 10. Lis Holm, datter af købmand Johannes Holm, Østergade 24
 11. Sonja Jensen, datter af arbejdsmand Hans Th. Jensen, Kongevej
 12. Kirsten
 13. Tove Rysgaard, datter af forpagter Henrik Rysgaard, Missionshotellet, Bredgade 58
 14. Inge Lise Hame, datter af læge N.E. Hame, Bredgade 15.
 15. Ebba Lind, datter af farvehandler John W. Lind, Østergade 15.
 16. Birte Mathiasen, datter af farveriejer Andreas Mathiasen, Finderupsvej 21.
 17. Kurt Nielsen, Børnehjemmet Rosengaarden, Vardevej 45
 18. Inga Eriksen, datter af arbejdsmand Chr. Eriksen, Østergade 74
 19. Karen Margrethe Bissenbacher, datter af overportør Karl Peder Bissenbacher, Nørregade 27 (senere Nørregade 7)
 20. Aase Tidemann, datter af barbermester Peder Tidemann, Bredgade 17
 21. Birthe Skaarup

 22. Bodil Pedersen, datter af købmand Thorvald Pedersen, Ganer Mølle.

Klik på billedet for at se det i større format

Byskolen 7. klasse i København 1959

 1. Lærer Niels Stenbæk Jensen, Skovbrynet 11
 2. Jørgen Karkov Jakobsen, søn af Vagn Jakobsen, Vardevej 108
 3. Armin Kristensen, søn af Helga Kristensen, Nygade 26.
 4. Sigvald Damgaard Eskildsen, søn af Johannes Damgaard Eskildsen, Jordbruget.
 5. Kjeld Sørensen, evt. Parkalle.
 6. Anders Vilfred Kjeldsen, søn af Knud Kjeldsen i Vraa
 7. Ove Refstrup Pedersen, søn af Hans Refstrup Pedersen, Lundevej 13.
 8. Niels Chr. Søndergaard Jensen, søn af Lars Søndergaard Jensen, Nørregade 13
 9. Lærerinde Karen Krogh (senere Brandt Nielsen)
 10. Preben Feldborg Jørgensen, søn af Sigfred Jørgensen, Kjærs Alle 12.
 11. Anette Kristensen, datter af Helga Kristensen, Nygade 26
 12. Anne Marie Kirkegaard, datter af A.V. Kirkegaard, Møllegade 2
 13. Else Hvolgaard, datter af Vilhelm Hvolgaard, Vestergade 11
 14. Margit Meldgaard Jensen, datter af Peder Meldgaard Jensen, Vestergade 35
 15. Rita Troelsen, datter af Harry Troelsen, Grønningen 4
 16. Lis Øllgaard Jensen, datter af Frede Jensen, Holstebrovej 5
 17. Elin Odderskjær Jensen, datter af Jens Chr. Odderskjær Jensen, Langagervej 10
 18. Gunhild Lilian Poulsen, datter af Karl Poulsen, Brinkvej
 19. Rosa Aakjær, datter af Chr. Viktor Aakjær, Birkalle 10
 20. Inger Sørensen, datter af Arne Sørensen, Jernbanegade 4
 21. Ruth Dahl Jepsen, datter af Svend Dahl Jepsen, Enghavegaard eller Løvensgade 13

Klik på billedet for at se det i større format

Byskolens 4. klasse 1954

 1. Lærer Jens Brøndsted Jørgensen, Bredgade 102
 2. Flemming – evt. bosat på Lundevej
 3. Svend Strandbygaard, søn af bogtrykker Erik Strandbygaard, Skolegade 4
 4. Jørgen Hübertz Olsen, søn af slagter Svend B. Olsen, Østergade 25
 5. Hans Mikaelsen, søn af maskinarbejder Frits Thorlund Mikaelsen, Enghavevej 2
 6. Hans Damgaard Eskildsen, søn af Johannes Damgaard Eskildsen, Skjern Birk (Jordbruget)
 7. Jørgen Møller, søn af renseriejer Rasmus Møller, Bredgade 5
 8. Svend Aage Bruun. Flyttede fra Skjern kort efter, at billedet var taget.
 9. Verner Ankersen, søn af tromlefører Martin Ankersen, Fasanvej 2.
 10. Kurt Fogt Sørensen, søn af slagteriarbejder Kaj Sørensen, Lundevej 1
 11. Birthe Jensen, datter af fiskehandler Ejler Jensen, Jernbanegade 12
 12. Karen Marie Riisager Pedersen, datter af snedkermester Peder Pedersen, Nørre Alle 1
 13. Eva Graakjær Jespersen, datter af murer Hans Henrik Graakjær Jespersen, Tværgade 4 (Teknisk Skole)
 14. Lone Ingerslev, datter af defektrice Valborg Ingerslev, Mellemgade 5 (Kirkeskolen)
 15. Maren Marie Søndergaard, datter af lærer Jens A. Søndergaard, Vardevej 11.
 16. Anne Marie Hübertz Knudsen, datter af Ellen Margrethe Knudsen, Skolegade 8
 17. Ulla Hammerskov, datter af tandlæge Frode Hammerskov, Bredgade 30.
 18. Dorit Maria Risvig, datter af ekspedient Søren Arne Risvig, Chr. Hansensvej 14.
 19. Bent Markussen, søn af mælkehandler Peder Markussen, Vestergade 13
 20. Aase – evt. datter af bagersvend på Brødfabrikken, Viggo Madsen, Nygade 11
 21. Boede på børnehjemmet Rosengaarden.
 22. Elsebeth Lindeberg Jensen, datter af Jens Lindeberg Jensen
 23. Ulla Birgit Feldborg Jørgensen, datter af tekstilarbejder Sigfred Feldborg Jørgensen, Jernbanegade 9
 24. Mette Christoffersen, datter af repræsentant Wagner Christoffersen, Parkalle 18
 25. Rigmor Bertelsen, datter af Erling Bertelsen, Pilealle 18
 26. Bent Husted, søn af murer Svend Aage Husted, Engtoften 13
 27. Carl Henrik Jensen, søn af fabrikant Henry E. Jensen, Langagervej 21

Klik på billedet for at se det i større format

Byskolens lærerpersonale ca 1947

 1. Ukendt
 2. Fru Fibiger (Eva Fibiger Jensen, Aavangen 2)
 3. Fru Søndergaard, gift med lærer Alfred Søndergaard, Vardevej 11
 4. Ukendt
 5. Frk. Kattenhøj (Kirsten Kattenhøj, Østergade 54 – senere Vendersgade 7).
 6. Frk. Pedersen (Dinna Pedersen, Bredgade 100)
 7. Lærer Bendtsen (Ernst Bendtsen, tidligere lærer ved Ganer Skole og gift med Lilly Siggaard, datter af Jens Peder Siggaard, Vejlen.
 8. Lærer Pedersen (Ejnar C. Pedersen, senere bosat Vestergade 20)
 9. Lærer Kristensen (Harald Ingemann Kristensen, Bredgade 108)
 10. Lærer Søndergaard (Jens Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11)
 11. Lærer Bank (Johannes Bank, Bredgade 96)
 12. Frk. Overgaard
 13. Viceinspektør Andreasen (Dusinus Petræus Andreasen, Bredgade 108)
 14. Skoleinspektør Arendt Nielsen (Ole Arendt Nielsen, Bredgade 108)
 15. Bokser Jens (
 16. Frk. Christiansen (Bitten Christiansen, senere gift m. Harry Thomsen)

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern Byskole 1953  - Realeksamen

 1. Lærerinde Frk. Barkholdt
 2. Skoleinspektør Ole Arendt Nielsen, Bredgade 108.
 3. Lærer Harald Ingemann Kristensen, Bredgade 108.
 4. Lærer Ejnar C. Pedersen, Vestergade 20.
 5. Lærer Johannes Bank, Bredgade 108.
 6. Karl Frederik Jensen, søn af arbejdsmand Niels Thøger Jensen, Aanumvej 6.
 7. Jens Olaf Clausager, søn af tømrer Mads Clausager, Nørregade 3.
 8. Aksel Robert Jakobsen, søn af vognmand Magnus Jakobsen, Finderupsvej 16.
 9. Jens Peder Carlsen (Jesper Carlsen), søn af Alexander Viggo Carlsen, Vardevej 14.
 10. Lærerinde Fru Fibiger Jensen, Aavangen 2.
 11. Jenny Christensen, datter af gdr. Anders Chr. Christensen, Herborg.
 12. Hanne Kalsbøl Madsen, datter af dommer Niels Kalsbøl Madsen, Skolegade 11.
 13. Lærer Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11.
 14. Lis Jensen, datter af assurandør Jens K.M. Jensen, Søndergade 9.
 15. Birte Søndergaard Jensen, datter af lærer Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11.
 16. Halvdan Federau, søn af malermester Emil G. Federau, Østergade 11.
 17. Gerda Møller, datter af arbejdsmand Jens Møller, Enghavevej 5.
 18. Poul Erik Jeppesen, søn af købmand Niels J. Jeppesen, Marup.
 19. Margit Bjerregaard Knudsen, datter af købmand Jens Peder Knudsen, Nr. Vium.
 20. Johannes Møller, datter af renseriejer Rasmus Møller, Bredgade 5.
 21. Karen Marie Pedersen, datter af lærer Ejnar C. Pedersen, Vestergade 20.
 22. Kirsten Nielsen, datter af bogholder Janus Nielsen, Tværgade 5.
 23. Gerda Pagaard Nielsen, datter af gdr. Holden Nielsen, Ganer.
 24. Jytte Dyrsø, datter af kontorist Ejnar Dyrsø, Vraa.
 25. Ellen Dalgaard Jensen, datter af bankkasserer Aitsi Jensen, Bredgade 8.
 26. Kirsten Ladekær Hansen, datter af gdr. Hans L. Hansen, Ladekjær.
 27. Birthe Nejrup, datter jernbanepakmester Jens Peder Nejrup, Pilealle 17.
 28. Lis Møller, datter af smedemester Karl Møller, Vestergade.

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern Byskole 1952  - 4. mellem

 1. Poul Henning Høllund Jensen, søn af rejsesekretær Morten Jensen, Nørregade 12.
 2. Aksel Robert Jakobsen, søn af vognmand Magnus Jakobsen, Finderupsvej 20.
 3. Frede Vesterbæk Mortensen, søn af maskinarbejder Martin Mortensen, Kongevej 14.
 4. Johannes Møller, søn af renseriejer Rasmus Møller, Bredgade 5.
 5. Bjarne Pedersen, søn af slagteriarbejder Laust Pedersen, Klostervej 2.
 6. Jens Oluf Clausager, søn af tømrer Mads Clausager, Nørregade 3.
 7. Bent Faartoft, søn af tømrer Erik Faartoft, Fiskbæk.
 8. Jørn Kølbæk, søn af maskinarbejder Eli Kølbæk, Aavangen 6.
 9. Skoleinspektør Ole Arendt Nielsen, Bredgade 108.
 10. Lærer H.C. Ager, Fredensgade
 11. Lærer Alfred Søndergaard, Vardevej 11
 12. Lærer Ejnar C. Pedersen, Vestergade 20
 13. Lærer Schøring
 14. Overgaard, Skolegade
 15. Edith Madsen, datter af slagter Madsen, Herborg
 16. Jenny Christensen, datter af gdr. Anders Chr. Christensen, Herborg.
 17. Ellen Dalgaard Jensen, datter af bankkasserer Aitsi Jensen, Bredgade 8.
 18. Jytte Dyrsø, datter af kontorist Ejnar Dyrsø, Vraa.
 19. Gerda Pagaard Nielsen, datter af gdr. Holden Nielsen, Ganer
 20. Birthe Nejrup, datter af jernbanepakmester Jens Peder Nejrup, Pilealle 17.
 21. Karen Marie Pedersen, datter af lærer Ejnar C. Pedersen, Vestergade 20.
 22. Kirsten Nielsen, datter af bogholder Janus Nielsen, Tværgade 5.
 23. Lærerinde Eva Fibiger Jensen, Aavangen 2.
 24. Lis Jensen, datter af assurandør Jens K.M. Jensen, Søndergade 9.
 25. Hanne Kalsbøl Madsen, datter af dommer Niels Kalsbøl Madsen, Skolegade 11.
 26. Gerda Møller, datter af arbejdsmand Jens Møller, Enghavevej 5.
 27. Lis Møller, datter af smedemester Karl Møller, Vestergade.
 28. Birgit Mathiasen, datter af fabrikant Chr. Mathiasen, Engtoften 4.
 29. Anna Emilie Gade Jensen, datter af slagtermester Chr. P. Gade Jensen, Nygade 5.
 30. Margit Bjerregaard Knudsen, datter af købmand Jens Peder Knudsen, Nr. Vium.
 31. Bodil Maribo Pedersen, datter af lærer P. Chr. Pedersen, Marup Skole.
 32. Birte Søndergaard Jensen, datter af lærer Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11.
 33. Halvdan Federau, søn af glarmester Emil G. Federau, Østergade 11.
 34. Henning Bach, søn af skrædder Hans Bach, Fredensgade 1 (Nu Fredensgade 70)
 35. Leif Bendtsen, søn af telefonmontør Andreas Bendtsen, Lundevej 6.
 36. Poul Erik Jeppesen, søn af købmand Niels J. Jeppesen, Marup.
 37. Hans Peter Christiansen, søn af ejendomshandler Herman Christiansen, Østergade 37.
 38. Jens Peder Carlsen (Jesper Carlsen), søn af Alexander Viggo Carlsen, Vardevej 14.
 39. Karl Frederik Jensen, søn af arbejdsmand Niels Thøger Jensen, Aaanumvej 6.

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern Byskole 1949  - 1. mellem

 1. Birgit Mathiasen, datter af driftsleder Chr. Mathiasen, Nygade 8.
 2. Gerda Møller, datter af arbejdsmand Jens Møller, Enghavevej 5
 3. Edith Madsen, datter af slagter Madsen, Herborg
 4. Anna Emilie Gade Jensen, datter af slagter Chr. P. Gade Jensen, Nygade 5.
 5. Birte Søndergaard Jensen, datter af lærer Jens Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11
 6. Lærer Jens Alfred Søndergaard Jensen, Vardevej 11.
 7. Ellen Dalgaard Jensen, datter af bankassistent Aitsi Dalgaard Jensen, Bredgade 8.
 8. Kirsten Ladekær Hansen, datter af gårdejer Hans Ladekjær Hansen, Ladekjær.
 9. Gerda Pagaard Nielsen, datter af Holden Nielsen, Ganer
 10. Kirsten Nielsen, datter af bogholder Janus Nielsen, Nygade 15
 11. Birthe Nejrup, datter af jernbanepakmester Jens Peder Nejrup, Pilealle 17
 12. Johannes Møller, søn af renseriejer Rasmus Møller, Bredgade 5
 13. Aksel Robert Jakobsen, søn af vognmand Magnus Jakobsen, Finderupsvej 16.
 14. Bent Faartoft, søn af tømrer Erik Faartoft, Fiskbæk.
 15. Karl Frederik Jensen, søn af arbejdsmand Niels Thøger Jensen, Aanumvej 6.
 16. Bjarne Pedersen, søn af slagteriarbejder Laust Pedersen, Klostervej 2.
 17. Halvdan Federau, søn af glarmester Emil G. Federau, Østergade 11.
 18. Jytte Dyrsø, datter kontorist Ejnar Dyrsø, Vraa
 19. Karen Marie Pedersen, datter af lærer Ejnar C. Pedersen, Vestergade 20.
 20. Hanne Kalsbøl Madsen, datter af dommer Niels Kalsbøl Madsen, Skolegade 11.
 21. Margit Bjerregaard Knudsen, datter af købmand Jens Peder Knudsen, Nr. Vium.
 22. Lis Pedersen, datter af assurandør Jens. K.M. Jensen, Søndergade 9.
 23. Lis Møller, datter af smedemester Karl Møller, Vestergade
 24. Henning Bach, søn af skrædder Hans Chr. Bach, Fredensgade 1 (nu Fredensgade 70)
 25. Jens Olav Clausager, søn af tømrermester Mads Clausager, Nørregade 3.
 26. Frede Vesterbæk Mortensen, søn af maskinarbejder Martin Mortensen, Kongevej 14.
 27. Jørn Kølbæk, søn af maskinarbejder Eli Kølbæk, Aavangen 6.
 28. Leif Bendtsen, søn af slagteriarbejder Andreas Bendtsen, Lundevej 6.
 29. Jens Peder Carlsen (Jesper Carlsen), søn af Alexander Viggo Carlsen, Vardevej 14.
 30. Hans Peder Christiansen, søn af arbejdsmand Niels E. Christiansen, Lundevej 10.


Skjern Byskole ca 1913

Nr. 14: Aitsi Jensen, søn af kinamissionær Emil Jensen. Plejesøn hos Molly og Jens Petersen, Jernbanegade

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern Byskole ca 1915 - måske 5. klasse

7. Aitsi Jensen, søn af kinamissionær Emil Jensen. Bor hos Molly og Jens Petersen, Jernbanegade. – 15. Kristiane Nielsen, datter af malermester Peder Nielsen, Østergade 7 (Kristiane og Aitsi blev senere gift)

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern Byskole ca 1917 - måske 7. klasse

Nr 6. Christian Astrup Christensen, søn af forretningsfører, Mads Chr. Christensen, Nygade 16.

Nr. 13. Kristiane Nielsen, datter af malermester Peder Nielsen, Østergade 7.

På det sidste skolebillede er Aitsi Jensen ikke med på, eftersom han – sikkert efter 5. klasse – var kommet ned på Bjerrums private realskole (Cirklen)

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Klik på billedet for at se det i større format

Skjern skoleelevers udflugt til København ca 1954

Klik på billedet for at se det i større format

Billedet er taget udenfor Strandvejen 93 i København, der fra 1947 var indrettet til en slags vandrehjem og det hed ”Provinsbørns Ferieophold i København”.

1. Lærer Holger Bank
2. Lærer Søndergaard
3. Kirsten Graabæk, datter af Kaj Graabæk, Bredgade 82
4. Kirsten Sørensen, datter af bagermester Halfdan Sørensen, Bredgade 50.
5. Bodil Dalgaard Jensen, datter af Aitsi Jensen, Bredgade 8
6. Anne Nørgaard Nielsen, datter af maler Niels Einar Nørgaard Nielsen, Bredgade 52.
7. Else Marie Poulsen, datter af vognmand Poul Poulsen, Kongevej 33 (senere Søndergade
8. Lilian Petrea Nielsen Flinker, datter af vognmand Jens Flinker, Nygade 23.
9. Anny Sonja Kristiansen, datter af chauffør Hans Sigfred Kristiansen og Mathilde Jensen. Bor hos arbejdsmand Egon Andersen, Holstebrovej 40
10. Ester Lauridsen (gift Korsholm), datter af Laust Lauridsen, Chr. Hansensvej 12
11. Anna Kaspersen, datter af organist Frode Kaspersen, Vardevej 49
12. .
13. Karen Margrethe Guldberg Madsen, datter af herreekviperingshandler Oskar Madsen, Jernbanegade 6
14. Kirsten Søndergaard, datter af lærer A. Søndergaard, Vardevej
15. .
16. Lilly Olesen, datter af arbejdsmand Borup Olesen, Klostervej 21.
17. Elin Kristiane Pagaard Kristensen, datter af arbejdsmand Harald Kristensen, Kongevej 40.
18. .
19. .
20. Leif Erling Christensen, søn af formand Herman Christensen, Østre Alle 5.
21. Erik Kousgaard Mikkelsen, søn af snedker Evald Kousgaard Mikkelsen, Pilealle 10
22. Poul Stie Hansen, søn af bankbestyrer N. Stie Hansen, Bredgade 38
23. Kjeld Bogetoft Hansen, søn af vognmand Johannes Hansen, Nylandsvej 27
24. Knud Gottfredsen, søn af skrædder Vilhelm Gottfredsen, Marupvej 38
25. .
26. .
27. Hans Pedersen, søn af viceskoleinspektør Ejner Pedersen, Vestergade 20.
28. Jørgen Stie Hansen, søn af bankbestyrer N. Stie Hansen, Bredgade 38.
29. .
30. Karl Gustav Hansson, Rosengaarden, Vardevej 45.
31. Bent Andersen, søn af lærer Jens Chr. Andersen, Albæk Skole.
32. Jens Jørgen Ammitzbøll, søn af konsulent Aksel Ammitzbøll, Grønningen 11
33. Ole Bredkær Engelbrektsen, søn af Viggo Engelbrektsen, Skolegade 5
34. Herluf Simonsen, søn af overportør Aksel Simonsen, Bækgaardsvej 12
35. Knud Ditlev Schmidt, søn af trafikkontrollør Richard Schmidt, Bredgade 77.
36. Erik Lindhard, søn af landinspektør Knud Lindhard, Engtoften 11
37. .
38. Arne Odderskjær Hansen, søn af arbejdsmand Jens Chr. Odderskjær Hansen, Langagervej 10

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Skjern skoleelevers udflugt til København ca 1955

Klik på billedet for at se det i større format

Billedet er taget udenfor Strandvejen 93 i København, der fra 1947 var indrettet til en slags vandrehjem og det hed ”Provinsbørns Ferieophold i København”.

 1. Lærerinde Gudrun Larsen (- du ved. Gift med Svend Bjerregaard i Tarm)

 2. .
 3. Britta Møller, datter af Hans Møller, Holstebrovej 10

 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. Inga Andersen, datter af Arnold Andersen, Kongevej 33

 9. .
 10. Kirsten Vognbjerg, datter af Johannes Vognbjerg, Nykjær.

 11. Lærer Jørgensen

 12. .
 13. .
 14. Ajla Jensen, søn af Harry Jensen, Kongevej 22

 15. .
 16. .
 17. Jørn K. Jensen, søn af Aage Jensen, Vestergade 32
 18. Kurt Jørgensen, søn af Sigfred Jørgensen, Jernbanegade 9

 19. .
 20. .
 21. Arne Kristoffersen, søn af kørelærer Ejnar Kristoffersen.

 22. Aage Andersen, søn af Aktor Andersen, Bredgade 93

 23. Jørn Burgdorff, søn af Henry Burgdorff, Bredgade 134

 24. .
 25. .
 26. .
 27. .
 28. .
 29. .

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her

Skjern skoleelever på banegården på vej på udflugt 1955

Klik på billedet for at se det i større format

1. Lis Johansen, d. af Jens Peder Johansen, Pilealle 6.

2. Jette Federau, datter af glarmester Federau, Østergade 11.

3 Ulla Jørgensen, d. af Sigfred Jørgensen, Kjærs Alle 12.

4. Allan Hvolgaard, søn af Vilhelm Hvolgaard, Vestergade 11.

5. Ulla Flinker, datter af Jens Flinker, Langagervej 29.

6. Birthe Odderskjær Hansen, datter af Jens Chr. Hansen, Langagervej 10.

7. Bente Nielsen. Boede kun kort tid i Skjern, - og det husker heller ikke, hvor hun boede.

8. Kurt Fogt Sørensen, søn af slagteriarbejder Kaj Ivan Fogt Sørensen, Lundevej 1

9.Jørgen Mulbjerg Jensen, søn af Julius Mulbjerg Jensen, Nygade 20.

10. Lærer Graugaard.

11. Heinrich – evt. fra Rosengården.

12. Bendt Christiansen, søn af Niels Christiansen, Lundevej

13. Lillian Pedersen, datter af Kjersner Pedersen, Dalvej 16

14. Per Schelle Jørgensen, søn af skorstensfejer Henry Jørgensen, Vestergade 14.

15. Inger Marie Pedersen, datter af Chr. Pedersen, Holstebrovej 19

16. Per Juhl Jensen, søn af Martin Juhl Jensen, Lundevej 3.

17. Jørgen Dalgaard Madsen, søn af Elna og Mads P. Madsen, Storegade 5.

18. Jeppe Siersbæk, søn af Aksel Siersbæk, Lynggaard, Ringkøbingvej.

19. Svend Aage Sørensen, søn af Børge Sørensen, Skjern Birk.

20. Carl Henrik Jensen, søn af Henry Emil Jensen,
Langagervej 21.

21. Lærerinde frk. Skyggebjerg

22. Svend Erik Nørremark, søn af Harald Nørremark, Vejlen

23. Verner Ankersen, søn af Martin Ankersen, Fasanvej 2.

Skjern studenter 1958

Klik på billedet for at se det i større format

Fra venstre:
1.Jens Chr. Strandbygaard, søn af bogtrykker Erik Strandbygaard, Skolegade 4. 
2. Ulla Kalsbøl Madsen, datter af dommer Kalsbøl Madsen, Skolegade
3. Inga  Solveig Sinding, datter af overbetjent Sinding, Birkvej
4. Oluf Vester Kristensen, søn af skoleinspektør K. Kristensen, Byskolen. 
5. Asta Beiter, datter af slagter Johannes Beiter, Østergade 1. 
6. Bodil Dalgaard Jensen, datter af bankkasserer Aitsi Jensen, Bredgade 8. 
7. Jens Sand Pedersen, søn af snedkermester Peder Pedersen, Nørre Alle 1.

Kirkeskole 1. klasses elever 1958/1959

Klik på billedet for at se det i større format


 1. Anni Heldgaard, Birkalle 11 – senere Østergade 44
 2. Jens Troelsen, Grønningen 4
 3. Flemming Hasager Kirk, Skjern Birk
 4. Jens Peder Schurmann Jensen, Kongevej 7
 5. Inge Sofie Birkebæk Rasmussen, Pilealle 1
 6. Tove From, Østergade 38
 7. Inger Nielsen, Rosengaarden, Vardevej 45
 8. Bente Ellegaard Eriksen, Østervang 53
 9. Annette Lytgens Christiansen, Grønningen 12
 10. Inge Marie Stampe Jensen, Nørregade 51 (senere Østergade 63A)
 11. Karen Lydersen, Kongevej (nu Egevænget 2)
 12. Boede på Klostervej og var kun med i 1. og måske 2. klasse (iflg. Inge Jørgensen) – eller Østergade 62 (iflg. Jørgen Husted)
 13. Danny Christiansen, Nørgaard (iflg. skattebogen for 1958-59, side 8. Evt. Enghavegaard – den gamle fattiggård, St. Nørgaard.) – senere Birkvej 20
 14. Leif Mogensen, Dalvej 9
 15. Rie Lund Jensen, Skolegade 6
 16. Irene Kongebro Jørgensen, Jordbruget – senere Birkalle 79.
 17. Conny Christensen, Vardevej 37
 18. Anni Olesen, Enghavevej 18
 19. Boede i Vestergade
 20. Knud Engsig Pedersen, Vardevej 36 (nu Skovbrynet 2)
 21. Kjeld Henningsen, Skjern Birk
 22. Jørgen Svenstrup Husted, Engtoften 13
 23. Viggo Bækgaard, Skovbrynet 6 – senere Parkalle 21 (?)
 24. Bjarke Bank, Bredgade 108B – Byskolen.
 25. Poul Erik Dahl Jepsen, Kongevej 24
 26. Pia Skjøde Knudsen, Finderupsvej 12
 27. Hanne Bodil Ager, Fredensgade 56
 28. Tove Thorup, Jordbruget/Brinkvej - senere Dalgaardsvej 3
 29. Jens Chr. Herman Jensen, Bredgade 44
 30. Peter Bank-Mikkelsen, Bredgade 62

Har du oplysninger eller kommentarer, så klik her