Billeder Skjern KirkeKort fra 1904Ca 1909Skjern Kirke set fra syd-øst ÅnumvejSkjern Kirke set fra nordøst ca 1924Skjern Kirke set fra syd-øst ÅnumvejCa 19291960

2017