Konfirmationsbilleder gennem tiden 1961 - 1970


Her kommer løbende en del ældre konfirmationsbilleder med navne, hvor vi mangler at få parret numrene med navnene.

Ved at klikke på det enkelte billede, vil det åbne på en ny fane I et større format.


Konfirmation den 19.marts i 1961 ved Pastor Brandt Nielsen
 
1. Frank
2. Peder Brøndlund Jakobsen, søn af Kristian Johannes Jakobsen, Ganer
3. Søren Løvenhardt Sørensen, Gl. Ringkøbingvej.
4. Torben Herborg Olesen, søn af værkfører Carl Georg Herborg Olesen, Pilealle 8
5. Karsten Ruby, søn af inspektør J.K. Ruby, Storegade 8
6. Bernhard Serup Pedersen, søn af portør Bernhard Pedersen, Jordbruget
7. Johannes Feldborg Jørgensen, søn af arbejdsmand Sigfred Jørgensen, Kjærs Alle 12
8. Mogens Nørgaard Jørgensen, søn af bagermester Aksel Jørgensen,
9. Pastor Brandt Nielsen
10. ?
11. ?
12. Ulla Rimestad, datter af læge Ole Rimestad, Bredgade 15
13. Eva Bollerup Jensen, datter af lærer Aage Jensen, Grønnegade
14. ?
15. Solvejg Christensen, datter af Jens Chr. Christensen (Skaarup), Marupvej 22
16. Lone Stie Hansen, datter af bankbestyrer N. Stie Hansen, Vardevej 21
17. Gerda Rimestad, datter af læge Ole Rimestad, Bredgade 15
18. Grethe Henriksen, datter af murer Vagn Henriksen, Langagervej 9
19. Asta Ebler Bech, datter af Richard Bech, Marup (Holstebrovej 82)
20. Karin Pagaard Kristensen, datter af arbejdsmand Harald Emil Kristensen Kongevej 40
21. Lone Andrea Christiansen, datter af malersvend Ejnar Christiansen, Enghavevej

KAN DU HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVNE/NUMRE UDFOR DEN RIGTIGE KONFIRMAND- Skriv til Per - klik her


Konfirmation den 8. April 1962 ved Pastor Brandt Nielsen

I foråret 1962 renoveredes Skjern Kirke, så derfor foregik konfirmationen i Missionshuset på Finderupsvej. Blot til forklaring

 1. Henning Henriksen, søn af Frederik Henriksen, Markedspladsen
2. Jørgen Balslev Jørgensen, søn af Th. Balslev Jørgensen, Vardevej 35 (?)
3. Niels Jørgen Jakobsen
4. Aage
5. Ove Meldgaard Jensen, søn af Peder Meldgaard Jensen, Vestergade 35
6. Jens Lindeberg Jensen, søn af Jens Peder Lindeberg Jensen, Kongevej 42B (?)
7. Jens Peder Pedersen, søn af Fredo Pedersen, Vardevej 36
8. Flemming Holm Mikaelsen, søn af Frits Thorlund Mikaelsen, Enghavevej 2
9. Kristian Rahbæk Plauborg, søn af Harald Plauborg, Klostervej 8
10. Henning Lembcke Andersen, søn af Rigmor Lembcke Andersen, Pilealle 22
11. Erling Stenbæk Troelsen, søn af Alfred Troelsen, Albæk
12. Peder Lykke Jensen, søn af Jens Lykke Jensen, Vardevej 102
13. Henrik Christensen, søn af Poul Christensen, Kongevej 58 (?)
14. Yngve Søndergaard Jensen, søn af Axel Søndergaard Jensen, Bredgade 71
15. Ukendt
16. Allan Hilton Andersen, søn af Leo Andersen, Bredgade 69
17. Hans Bertel Christiansen, søn af Viggo Christiansen, Langagervej 23
18. John Truelsen, søn af Bjarne Truelsen, Vestergade 1
19. John Kviatek Jensen, søn af Sigfred Th. Jensen, Langagervej 27
20. Hugo Tamstrup Pedersen, søn af Th. Pedersen, Ganer Købmandshandel
21. Erik Frahm, søn af Hans Frahm, Vardevej 38
22. Per Wiberg, søn af Wiberg, Østervang
23. Finn Egholm Pedersen, søn af Niels Peder Pedersen,
24. Helge Andersen, søn af Dagny Andersen, Fredensgade 57
25. Poul Henning Byskov Jensen, søn af Herman Jensen, Bredgade 40
26. Jens Svenstrup Husted, søn af Svend Aage Husted, Engtoften, 13
27. Børge Tamstrup Pedersen, søn af Th. Pedersen, Ganer Købmandshandel
28. Pastor Brandt Nielsen
29. Erik Mikkelsen, søn af tromlefører Thorvald Mikkelsen, Svinget 9
30. Ulla Møller Thomsen, datter af Laurits Møller Thomsen, Lindealle 18
31. Lone Mulbjerg, datter af Harry R. Mulbjerg, Fredensgade 68
32. Anne Lise Lytgens Christiansen, datter af Dorrit Christiansen, Grønningen 12
33. Ulla Agergaard Christensen, datter af Ejla Agergaard Christensen, Enghavevej 8
34. Ann Pedersen, Fredensgade
35. Hanne Mikkelsen, datter af Kaj Mikkelsen, Østre Alle 13
36. Elisabeth Bertelsen, datter af Erling Bertelsen, Dalvej 15
37. Ingelise M. Sørensen, datter af Hans Sørensen, Bækgaardsvej 14 38.
Alice Bech Homann Christensen, datter af Mads Homann Christensen, Marupvej 50
39. Jonna Lembcke Andersen, datter af Rigmor Lembcke Andersen, Pilealle 22
40. Annelise Sørensen, datter af Børge M. Sørensen, Skjern Birk
41. Kirsten Urup, datter Laurits A. Urup, Grønningen 15
42. Inger Pilgaard, datter af Aage Pilgaard, Birkalle 9
43. Kirsten Bollerup Jensen, datter af Aage Bollerup Jensen, Grønnegade 1
44. Ida Stampe Jensen, datter af Laurids Stampe Jensen, Østergade 51
45. Grethe Lilly Lydersen, datter af Jens Peder Lydersen, Vraa
46. Solveig Skaarup Christensen, datter af Jens Chr. Christensen, Marupvej 22
47. Connie Christensen, datter af Børge Christensen, senere Bredgade
48. ? Slot Sørensen, Ringkøbingvej 49.
50. Else Christensen, datter af Bjørn Christensen, Holstebrovej 18
51. Lisbeth Tetzschner, datter af Svend Aage Tetzschner, Østervang 43
52. Inga Rasmussen, datter af Carl Rasmussen, Østergade 24

KAN DU HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVNE/NUMRE UDFOR DEN RIGTIGE KONFIRMAND- Skriv til Per - klik her


Konfirmation den 5. April 1964 ved Pastor Jensen

 1. Bjarne Kjærgaard Christensen, søn af Knud Kjærgaard Christensen, Nørregade 26
2. Erik Borg Nielsen, søn af Verner Nielsen, Langagervej 44
3. Mogens Karkov Jakobsen, søn af Vagn Karkov Jakobsen, Vardevej 108
4. Bernhard Lervad Knudsen, søn af Johannes Knudsen, Østre Alle 4
5. Kristian Smedegaard Faartoft, søn af Chr. Faartoft, Albæk
6. Erik Brandt
7. Børge Vognbjerg, søn af Henry Vognbjerg, Pilealle 4
8. Henrik Larsen, søn af Arne Henry Larsen, Solvænget 12
9. Jørgen Iversen, søn af Erik Iversen, Marup
10. Aksel Poulsen, søn af Viggo Poulsen, Holstebrovej 35
11. Dan Bech Myhre, søn af Eli Myhre, Marup
12. Robert Kousgaard Mikkelsen, søn af Svend Kousgaard Mikkelsen, Dalvej 6
13. Søren Graugaard, søn af Kristen Graugaard, Østre Alle 9A
14. Karen Fabricius Poulsen, datter af Karl Johan Fabricius Poulsen, Langagervej 6
15. Hanne Brosbøl Jørgensen, datter af Eli Jørgensen, Langagervej 13
16. Erik Astrup Jørgensen, søn af Hans Jørgensen, Skyggehus
17. Jan Borregaard, søn af Marius Borregaard, Østervang 37
18. Ole Vesterbæk Wagener, søn af Oskar Wagener, Storegade 6
19. René Skov Hansen, Rosengaarden
20. Jacob Egeriis Jacobsen, søn af Ib Egeriis Jacobsen, Marup
21. Bjarne Bech Homann, søn af Mads Homann, Marupvej 50
22. Bjarne Hasager Kirk, søn af Jens Chr. Hasager Kirk, Skjern Birk
23. Poul Werner Kappel, søn af Glauert Kappel, Marupvej 37
24. Børge Østergaard Hansen, søn af Laurids Hansen, Præstegaardsvej 4
25. Bent Pedersen, søn af Jens Peder Pedersen, Granly, Marup
26. Else Marie Ottow Larsen, datter af Magnus Larsen, Østergade 18
27. Inger Troelsen, datter af Harry Troelsen, Grønningen 4
28. Lisbeth Bisgaard Sejrup, datter af Margrethe og Niels Chr. Sejrup, Finderupsvej 3
29. Ruth Frydendahl Mikkelsen, datter af Børge Frydendahl Mikkelsen, Lundenæs
30. Asta Nikoline Hansen, Rosengaarden
31. Inger Høgenhof Larsen, datter af Erik Høgenhof Larsen, Bredgade 17
32. Ingelise Johansen, Rosengaarden (?)
33. Birthe Høgenhof Larsen, datter af Harry Høgenhof Larsen, St. Nørgaardsvej 20
34. Tove Bjerg Jacobsen, datter af Gunnar Jacobsen, Old
35. Birthe Nielsen, datter af Villy Nielsen, Hedeby
36. Ingeborg Margrethe Jakobsen, datter af Jakob L. Jakobsen, Hedeby
37. Karen Margrethe Madsen, datter af Jens Madsen, Hedeby
38. Pastor Svend Gunnar Jensen
39. Inga Vad Møller, datter af Svend Aage Møller, Lundevej 12
40. Bente Overmark Dyrberg, datter af Henry Dyrberg, Marupvej 35
41. Annalise Thimes Kristiansen, datter af Peder Thimes Kristiansen, Vendersgade 1
42. Lis Krüger Stow Andersen, datter af Rita Erna Andersen, Fredensgade 78
43. Mary Marie Nielsen, datter af Niels Elmer Nielsen, Østervang 45
44. Inger Daugaard Lauridsen, datter af Harry Lauridsen, Holstebro
45. Elisabeth Marie Bank Rønne, datter af Hans Bank Rønne, Nygaardsvej 6
46. Hanne Rahbek Christensen, datter af Mads Rahbek Christensen, Albæk Mølle
47. Kirstine Marie Pedersen, datter af Peder Gunner Pedersen, Aanum
48. Ellen Katrine Refstrup Pedersen, datter af Hans Refstrup Pedersen, Lundevej 13
49. Tove Daugaard Lauridsen, datter af Harry Lauridsen, Holstebro
50. Jane Holdgaard, datter af Ove Holdgaard, Fredensgade 38
51. ? – Rosengaarden
52. Birthe Finderup Bagger Jensen, datter af Jens Finderup Bagger, Jensen, Bredgade 84.

Obs. Alice Henriksen, Ganer, mangler. - - Ingelise Johansen er sat på to steder.

KAN DU HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVNE/NUMRE UDFOR DEN RIGTIGE KONFIRMAND- Skriv til Per - klik her


Konfirmation den 19. April 1964 ved Pastor Brandt Nielsen

 1. Steen Holm Mikaelsen, søn af Thorlund Mikaelsen, Enghavevej 2
2. Poul Bollerup Jensen, søn af Aage Bollerup Jensen, Grønnegade 1
3. Harry Brogaard
4. Svend Frahm, søn af Hans Frahm, Vardevej 38
5. Hans Damgaard Nielsen, søn af Henrik Damgaard Nielsen, Nr. Kjærgaard, Marup
6. Jørgen Rasmussen, søn af Børge Høgh Rasmussen, Spurvevej 1
7. Kurt Overgaard Elmstrøm
8. Johannes Damgaard Eskildsen, søn af Johannes Damgaard Eskildsen, Dalgaardsvej 5
9. Harry Bjørnskov Rasmussen, søn af Jens Rasmussen, Vestergade 30A
10. Leif Sandager Mastrup, søn af Villiam Mastrup
11. Svend Ove Busk Andersen, søn af Svend Busk Andersen, Finderupsvej 4
12. Jørn Kolding Nielsen, søn af Fredo Willy Nielsen
13. Gunnar Ørskov Jensen, søn af Anneberg Ørskov Jensen, Langagervej 25
14. Preben Andersen, søn af Ane Marie Andersen, Bredgade 81
15. Leif Henriksen, søn af Vagn Henriksen, Langagervej 9
16. Frede Henriksen, søn af Frederik Henriksen, Markedspladsen
17. Erling Sørensen, søn af Harry Thorvald Sørensen, Albæk
18. Preben Baunsgaard Christensen, søn af Karl Marius Christensen, Lundenæs Plantage.
19. Hans Thorkild Bo Andersen, søn af Knud Andersen, Skolegade 3
20. Ingelise Kristensen, datter af Gudrun og Lars Th. Kristensen, Birkalle 13
21. Elin Mehlsen, Solvænget
22. Inge Svenstrup Husted, datter af Svend Aage Husted, Engtoften 13
23. Arne Vium, søn af Kristian Vium, Holstebrovej 28
24. Hans Kurt Hansen
25. Thomas Møller Thomsen, søn af Laurids Møller Thomsen, Lindealle 18
26. Leif Kirkegaard Mikkelsen, søn af Andreas Kirkegaard Mikkelsen
27. Pastor Brandt Nielsen
28. Knud Erik Andersen, søn af Ane Marie Andersen, Bredgade 81
29. Rita.
30. Birte Sunesen, datter af Chr. Sunesen, Enghavevej 34
31. Else Marie Christensen, datter af Alfred P. Christensen, Østrealle 40
32. Birthe Kathrine Pedersen, datter af Kjersner Pedersen, Dalvej 16
33. Liselotte Theils, datter af Theodor Theils, Parkalle 15
34. Lillian Solvejg Jensen, datter af Martin Jensen, Bredgade 46
35. Karen Berg Jacobsen, datter af Frands Berg Jacobsen, Østergade 52
36. Ingelise Simone Gullander, datter af Arne Gullander, Fredensgade 76
37. Hanna Marie Brøndlund Jacobsen, datter af Kristian Johannes Jacobsen, Ganer.
38. Lissie S. Nielsen, datter af Børge Nielsen, Klostervej 3
39. Ruth Jensen, datter af Karl Aage Jensen, Vestergade 60
40. Jette K. Rasmussen, Pilealle
41. Erna Biltoft Kristensen, datter af Otto Richard Biltoft Kristensen, Klostervej
42. Britta Hounsgaard, datter af Peder Hounsgaard, Klostervej 18
43. Gurli Kongebro Jørgensen, datter af Kai Peter Kongebro Jørgensen, Skjern Birk.
44. Inge Steffen Andersen, datter af Heinrich Andersen, Nygaardsvej 3
45. Birgit Mønsted Pedersen
46. Ulla Fabricius Jensen, datter af Holger Emil Jensen, Dalgaardsvej
47. Hanne Kirstine Christensen, datter af Jens Chr. Christensen, Marupvej 22
48. Marianne Bech, datter af Jens Majlund Bech, Vestergade 44
49. Jette Marie Christensen, datter af Kai F. Christensen, Østrealle 18.
50. Karen Margrethe Jensen, datter af Holger Jensen, Vejlen.
51. Anna Poula Astrup Christiansen, datter af Villiam Christiansen


Konfirmation den 28. Marts 1965 ved Pastor Brandt Nielsen

 1. Kurt Langbo, søn af købmand Chr. Langbo, Bredgade 40
2. Leif Mathiesen, søn af gartner Mathiesen, Præstegaardsvej 28
3. Per Juul, Øster Smedegaaardsvej 6
4. Gert Jessen, søn af Thorvald Jessen, Aanumvej 8
5. Hans Einar Nørtoft Jensen, Bredgade
6. Knud Engsig Pedersen, søn af Fredo Engsig Pedersen, Vardevej 36
7. Jens Johan Gjerulf Nielsen, søn af Knud Thorkild Nielsen, Dommergården, Skjern.
8.Hugo Nørby, søn af ingeniør Johannes Nørby, Mellemgade 6
9. Hakon Jørgensen, søn af assurandør Jørgen P. Jørgensen, Kongevej 56, Skjern
10. Ejvind Egeriis Jensen, søn af Børge Jensen, Klostervej
11. Viggo Bækgaard
12. Carsten Søndergaard Jensen, søn af redaktør Axel Søndergaard Jensen, Bredgade
13. Jørgen Husted, søn af murermester Svend Aage Husted, Engtoften 13
14. Poul Jensen, (bror til Tove og Inge)
15. Leif Andersen, søn af Jørgen Andersen
16. Henning Medum Pedersen, søn af postbud Niels Medum Pedersen, Solvænget 17
17. Poul Anker Busk Andersen, søn af cykelhandler Svend Busk Andersen, Finderupsvej
18. Danny Christiansen, søn af Peter Christiansen, Birkvej
19. Leo Villendrup Andersen
20. Poul Bülow
21. Pastor Brandt Nielsen
22. Poul Berg Jacobsen, søn af tømrermester Frands Berg Jacobsen, Østergade 54
23. Leif Mogensen, søn af chauffør Aksel Mogensen, Dalvej
24. ?
25. Bodil Sørensen, datter af fotograf Sørensen, Østergade, Skjern
26. Anne Cathrine Olesen
27. Lena Christensen, datter af banearbejder Børge Christensen, Bredgade
28. ? 29. Lisbeth Nielsen, datter af Maria og Jørgen Nielsen, Skovbrynet
30. Inger Marie Stampe, datter af købmand Laurids Stampe, Østergade
31. Birgitte Loftlund
32. Anne Kristine Olesen, datter af gartner Jens Peder Olesen, Vardevej
33. ?
34. Steen Victor Christensen, søn af herreekviperingshandler Poul V. Christensen, Østergade 29
35. Connie Kristensen, datter af banearbejder Kristensen, Vardevej 37A
36. Ane Lisa Sahl, datter af cykelhandler Hans Peter Sahl, Østergade 27, Skjern
37. Anna Irene Kongebro Jørgensen
38. ?
39. Inge Marie Lund Jensen, datter af bager Erling Lund Jensen, Skolegade
40. Anni Ingesen, datter af herreekviperingshandler Tage Ingesen, Østergade
41. Anne Meyern Jensen, Ganer Mølle
42. Kirsten Bundgaard, datter af lærer Holger Bundgaard, Skovvænget
43. Anne Lise Lytgen Christiansen, datter af Dorit Christiansen, Grønningen 12
44. Birthe Marie Lange
45. Eva Lilian Nørgaard Jørgensen, datter af margarinefabrikant Frede Jørgensen, Bækgårdsvej.

KAN DU HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVNE UDFOR DE MANGLENDE- Skriv til Per - klik her


Konfirmation den 4. April 1965 ved Pastor Svend Gunner Jensen

1. Mogens Johnsen, søn af tømrermester Knud Johnsen, Kjærsallé 10, Skjern.
2. Jens Troelsen
, søn af radioforhandler Harry Troelsen, Grønningen 4
3. Poul Gahner Larsen, søn af el- og vandværksbestyrer Poul Gahner Larsen, Vardevej 52
4. Hans Østergaard Jensen, søn af Ejner Jensen, Vardevej 29
5. Hardy Rombye Bjerg, søn af arbejdsmand Morten Bjerg, Lindealle 16, Skjern.
6. Flemming Hasager Kirk, søn af entreprenør J. Chr. Hasager Kirk, ”Solbakken”, Vardevej, Skjern.
7. Peter Bank Mikkelsen, søn af Hans Bank Mikkelsen, Bredgade 62
8. Niels Erik Kjær, søn af støbegodsforhandler Søren Kjær, Storegade 2
9. Mogens Jacobi Olsen, søn af bankbestyrer Verner Jacobi Olesen, Vardevej 53, Skjern.
10. Niels Grønbæk, søn af mejeribestyrer Agner Grønbæk, Torvet.
11. Mogens Kjær, søn af assurandør Viggo Kjær, Østervang 24, Skjern.
12. Flemming Gleerup, søn af husbestyrerinde Gurli Gleerup, Klostervej 28, Skjern.
13. Jens Christian Nielsen Korsholm, søn af bøssemager Knud Nielsen Korsholm, Østergade 42, Skjern.
14. Johannes Daugaard, søn af Ole Daugaard, Aahvile, Vardevej 116
15. Ove Kristian Lillelund, søn af Jes Lillelund, Nygade 46B
16. Arne Fabricius Poulsen, søn af møbelpolstrer Karl Johan Fabricius Poulsen Langagervej 6
17. Jørgen Holm, søn af gårdejer Aage Holm, Holstebrovej 88
18. Erik Lorentzen
19.Jørgen Andsbjerg Larsen, søn af materialhandler Egon Andsbjerg Larsen, Jernbanegade 7
20. Leif Høllund Jensen, søn af rejsesekretær Morten Jensen, Nørregade 12
21. Frank Alan Christensen, søn af maskinarbejder Anton Christensen
22. Jørn H. Kokkendorff, søn af forretningsfører Chr. Kokkendorff, Østervang 12, Skjern.
23. ?
24. Poul Erik Dahl Jepsen, søn af smedemester Karl Kristian Dahl Jepsen, Svinget (Gl. Ringkøbingvej 4).
25. Gunnar Grønbæk, søn af mejeribestyrer Agner Grønbæk, Torvet
26. ?
27. Henning Astrup Kristensen, søn af lærer Harald Ingemann Kristensen Drosselvej 4
28. Jens Chr. Hermann Jensen, søn af manufakturhandler Carl Hermann Jensen, Bredgade 44
29. ?
30. Ellen Karkov, datter af bestyrer Marius Karkov, De gamles Hjem, Skjern
31. Lisbeth Sørensen, datter af Arne Sørensen, Præstegaardsvej
32. Karen Daugård, datter af Ole Daugaard, Aahvile, Vardevej 116
33. Anne Birthe Kruse, datter af kørelærer Hans Kruse, Finderupsvej 31, Skjern.
34. Ulla Nielsen, datter af Jens Nielsen Vognbjerg
35. Ingrid Mariane Kousgaard Larsen, datter af Arne Larsen, Ganer
36. Inger Hansen, datter af banearbejder Hansen Fasanvej
37. Jens Peder Jensen, søn af togfører Niels Peder Jensen Kongevej 7
38. Keld Erik Henningsen, søn af William Henningsen, Enghavevej 59
39. Birthe Mathiasen, datter af Børge Mathiasen, Alkjærsig
40. Kirsten Sejrup Nielsen, datter af Sigfred Emil Nielsen, Engsiggade 17
41. Karen Lydersen, datter af brolægger Niels Lydersen, Kongevej (Bøgevænget 4)
42. Tove Thorup, datter af Henry Thorup, Jordbruget - senere Dalgaardsvej 3
43. Hanne Jensen, datter af kredslæge Andreas Peter Jensen, Vardevej 57, Skjern.
44. Anni Heldgaard, datter af skiltemaler Chr. Richard B. Heldgaard, Østergade 44, Skjern.
45. Kirstine Tang Pedersen, datter af fhv. gårdejer Viggo Tang Pedersen, Vestergade 29, Skjern.
46. Annie Olesen, datter af tæppehandler Bent Herborg Olesen, Enghavevej 18
47. Pia Skjøde Knudsen, datter af fabrikant Theodor Skjøde Knudsen, Finderupsvej 12, Skjern.
48. Tove Ager Kirkegaard, datter af Johannes Kirkegaard, Nygade 40
49. Hanne Bodil Ager, datter af viceskoleinspektør Hans Chr. Ager, Fredensgade 56, Skjern.
50. Bente Ellegaard Eriksen, datter af tilsynsmand Egon Ellegaard Eriksen, Østervang 53
51. Anne Marie Jensen, datter af snedkersvend Holger Jensen, Vendersgade 16
52. Henny Rahbæk, datter af Johannes Rahbæk, Alkjærsig
53. Anne Mette Nørremark, datter af Peder Nørremark, Gl. Ringkøbingvej 3.
54. Lillian Hansen
55. Hanne Kjær Jensen, datter af snedker Frank Poul Jensen, Bredgade 6, Skjern.
56. Grethe Jørgensen
57. Lisbeth Ostersen, datter af Axel Ostersen, Vraakjær, Ringvejen
58. Inger Agnethe Storgaard, datter af Jens Peder Storgaard, Kærvang, Ganervej
59. Anne Grethe Mortensen datter af Ole Peder Mortensen, Holstebrovej 2
60. Pastor Svend Gunner Jensen

KAN DU HJÆLPE MED AT SÆTTE NAVNE PÅ DE MANGLENDE- Skriv til Per - klik her