Mini Højskole Rækker Mølle.

Flygtninge i Ringkøbing-Skjern kommune - belyst fra 2 sider

Enok Sørensen Skjern

Radio Ådalen har optaget foredraget og du kan høre det - ved at klikke på pilen herunder.